Prima serie de modificari aduse normelor de aplicare

0
162

prin amabilitatea – http://www.contabilul.ro/

Dupa numai doua luni de la intrarea in vigoare a noilor modificari referitoare la normelor metodologice de aplicare a legislatiei T.V.A., se aduc noi corectii. In mod sigur acestea nu vor fi ultimele, dimpotriva, sunt primele, deci vor mai urma si altele! Bombardati de o multitudine de intrebari primite de la cei obligati sa respecte legea, legiuitorii constientizeaza faptul ca in practica, normele de aplicare emise pana la aceasta data, sunt insuficiente, incorect formulate, nu respecta in totalitate prevederile legii privind Codul fiscal si directivele europene.

Astfel, normele nu pot fi aplicabile in totalitate pentru situatiile practice cu care se confrunta toti platitorii de T.V.A., zi de zi, de la o speta la alta, de la un contract la altul, de la o operatiune la alta.

Prima serie a modificarilor este prezentata in tabelul alaturat prin care s-a facut referire la articolul si alineatul din lege pentru care legiuitorul a constientizat ca se impune corectia normelor, dupa numai doua luni de la publicarea initiala.

Nr. crt.

modificari/completari

Articolul de lege care a suportat modificari si completari

ulterioare emiterii

Norme in vigoare de la 01.01.07

Norme modificate si completate prin H.G. nr. 213/28.02.07 publicata in M.Of. nr. 153/02.03.07

1.

ART. 126 Operatiuni impozabile

alin. (8) Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania:

b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoana impozabila, denumita cumparator revanzator, care este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, dar nu este stabilita in Romania, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul Romaniei, de catre cumparatorul revanzator, persoana impozabila, care nu este stabilita in Romania;

2. bunurile achizitionate de cumparatorul revanzator sa fie transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul unuia din acestia, direct dintr-un stat membru, altul decat cel in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate in Romania;

3. beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 sau 153^1;

4. beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuata de persoana impozabila care nu este stabilita in Romania;

punctul 2, alineatul (13)

Prevederile art. 126 alin. (8) lit. din Codul fiscal, se aplica pentru livrarea de bunuri efectuata de catre un furnizor care este inregistrat in scopuri de TVA in primul stat membru catre un cumparator revanzator care este inregistrat in scopuri de TVA in al doilea stat membru, altul decat cel din care incepe sau se incheie transportul efectiv al bunurilor, si care este urmata de livrarea acelorasi bunuri de catre cumparatorul revanzator catre beneficiarul livrarii, care este inregistrat in scopuri de TVA in al treilea stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

a) bunurile sunt expediate sau transportate direct din primul stat membru al furnizorului catre al treilea stat membru al beneficiarului livrarii, si

b) furnizorul sau cumparatorul revanzator sunt responsabili pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale.

punctul 2, alineatul (13)

Prevederile art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, se aplica pentru livrarea de bunuri efectuata de catre un furnizor care este inregistrat in scopuri de TVA in primul stat membru catre un cumparator revanzator care este inregistrat in scopuri de TVA in al doilea stat membru, altul decat cel din care incepe transportul efectiv al bunurilor, si care este urmata de livrarea acelorasi bunuri de catre cumparatorul revanzator catre beneficiarul livrarii, care este inregistrat in scopuri de TVA in al treilea stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

a) bunurile sunt expediate sau transportate direct din primul stat membru al furnizorului catre al treilea stat membru al beneficiarului livrarii,
si

b) relatia de transport al bunurilor din Romania in al treilea stat membru trebuie sa existe intre furnizor si cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabili pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale.

punctul 2, alineatul (16)

Daca in situatia prevazuta la alin. (13) Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii, achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de cumparatorul revanzator, care ar avea locul in Romania conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, nu este operatiune impozabila in Romania daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cumparatorul revanzator nu este inregistrat in Romania ci in al doilea stat membru;

punctul 2, alineatul (16)

Daca in situatia prevazuta la alin. (13) Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii, achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de cumparatorul revanzator, care ar avea locul in Romania conform art.1321 alin. (1) din Codul fiscal, nu este operatiune impozabila in Romania daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cumparatorul revanzator nu este stabilit in Romania ci in al doilea stat membru;

2.

ART. 139^1 Cursul de schimb valutar

alin. (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

punctul 22, alineatul (1)

Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, contractate si decontate in valuta, baza de impozitare a taxei se determina prin convertirea in lei a valutei la cursul valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei, sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care are loc faptul generator de taxa, sau, dupa caz, din data de 15 a lunii urmatoare in care a luat nastere faptul generator de taxa.

In contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb al unei banci comerciale.

Pentru avansurile incasate, inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei utilizat este cursul de la data incasarii avansului, daca factura este emisa in data respectiva sau, dupa caz, cursul din data de 15 a lunii urmatoare celei in care a fost incasat avansul.

In cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.

punctul 22, alineatul (1)

x

(paragraf exclus)

In contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb al unei banci comerciale.

x

(paragraf exclus)

In cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decat cele pentru achizitii intracomunitare sau livrari intracomunitare de bunuri, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.

3.

ART. 149 Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

alin. (1) lit. d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori intretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori intretinerii bunurilor de capital.

alin. (4) lit. d) Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza: lit. d) in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta, cu exceptia cazurilor in care se dovedeste ca respectivul bun de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;

punctul 54, alineatul (8)

Exemplul 1:

O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata normala de functionare este de 7 ani, la data de 30 noiembrie 2007 in valoare de 10000 lei + TVA (19% = 1900), si deduce 1900 lei.

La 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1900 lei, adica 1140 lei.

Exemplul 2:

O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata de functionare este de 3 ani, la data de 30 noiembrie 2007 in valoare de 10000 lei + TVA (19% = 1900 lei), si deduce 1900 lei. La data de 2 decembrie 2010, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1900 lei, adica 760 lei.

punctul 54, alineatul (8)

Exemplu 1:

O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata normala de functionare este de 7 ani, la data de 30 noiembrie 2007 in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1900), si deduce 1900 lei.

La 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1900 lei, respectiv 760 lei.

Exemplul 2:

O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata de functionare este de 3 ani, la data de 30 noiembrie 2007 in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1900 lei), si deduce 1900 lei. La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1900 lei, respectiv 760 lei.

4.

ART. 151^2 Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei

alin. (1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5):

a) nu este emisa;

b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare;

c) nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.

punctul 60

Obligatiile beneficiarului prevazute la art. 151^2 alin. (1) din Codul fiscal, nu afecteaza exercitarea dreptului de deducere in conditiile stabilite la art. 145^1 din Codul fiscal.

punctul 60

Obligatiile beneficiarului prevazute la art. 1512 alin.(1) din Codul fiscal, nu afecteaza exercitarea dreptului de deducere in conditiile stabilite la art. 145 din Codul fiscal.

5.

ART. 152^1 Regimul special pentru agentiile de turism

Regimul special pentru agentiile de turism

alin. (7) Agentia de turism poate opta si pentru aplicarea regimului normal de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (2), cu urmatoarele exceptii, pentru care este obligatorie taxarea in regim special:

a) cand calatorul este o persoana fizica;

b) in situatia in care serviciile de calatorie cuprind si componente pentru care locul operatiunii se considera ca fiind in afara Romaniei.

punctul 63, alineatul (2)

Regimul special stabilit prin art. 152^1 din Codul fiscal, nu se aplica in cazul in care clientul agentiei de turism este o alta agentie de turism stabilita in Romania.

punctul 63, alineatul (2)

Fara sa contravina prevederilor art. 1521 alin.(7) din Codul fiscal, regimul special stabilit prin art. 1521 din Codul fiscal, nu se aplica in cazul in care clientul agentiei de turism este o alta agentie de turism stabilita in Romania.”

6.

ART. 155 Facturarea

alin. (4) Persoana impozabila va emite o autofactura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru, in conditiile art. 128, alin. (10) ,,Este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia nontransferurilor prevazute la alin. (12).,,

punctul 71, alineatul (1), lit. d

lit. d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al aceleiasi persoane impozabile din Statul Membru in care se transfera bunurile, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile;

punctul 71, alineatul (1), lit. d

lit. d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile.

7.

ART. 155 Facturarea

alin. (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

punctul 72, alineatul (1)

Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, va fi intocmita in limba romana, si dupa caz poate fi intocmita si intr-o alta limba. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 139^1 din Codul fiscal.

punctul 72, alineatul (1)

Factura prevazuta la art. 155 alin.(5) din Codul fiscal, va fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal.

punctul 72, alineatul (2)

In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5) lit. c) – j) din Codul fiscal, se pot inscrie numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie, este obligatorie insa, inscrierea numarului paginii facturii pe fiecare pagina a acesteia.

punctul 72, alineatul (2)

In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin.(5) cu exceptia informatiilor prevazute la lit. k), m), n) si p), din Codul fiscal se inscriu numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea “ conform bon fiscal nr./data”

8.

ART. 156^1 Perioada fiscala

punctul 80, alineatul (2)

In sensul art. 156^1 alin. (4) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv:

punctul 80, alineatul (2)

In sensul art. 1561 alin.(7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv:”

9.

ART. 157 Plata taxei la buget

alin. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

alin. (5) Importatorii persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 – 147^1.

punctul 81, inserare alineatul (3)

x

(paragraf introdus)

punctul 81, inserare alineatul (3)

In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor efectuate, constata ca nu s-au indeplinit obligatiile prevazute la art. 157 alin.(2), sau in cazul importurilor, la art.157 alin.(5) din Codul fiscal, vor proceda astfel:

a) daca achizitiile sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin.(2) din Codul fiscal, sau in cazul importurilor dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin.(5) din Codul fiscal, in perioada fiscala in care s-a finalizat controlul;

b) daca achizitiile sunt destinate realizarii de operatiuni care sunt supuse pro-rata, vor calcula diferenta dintre taxa colectata si taxa dedusa potrivit pro-rata aplicabila la data efectuarii operatiunii. In cazul in care controlul are loc in cursul anului fiscal in care operatiunea a avut loc, pentru determinarea diferentei mentionate se va avea in vedere pro-rata provizorie aplicata. Daca controlul are loc intr-un alt an fiscal decat cel in care a avut loc operatiunea, pentru determinarea diferentei mentionate se va avea in vedere pro-rata definitiva calculata pentru anul in care a avut loc operatiunea. Diferentele astfel stabilite vor fi achitate in termenele prevazute de normele procedurale in vigoare;

c) daca achizitiile sunt destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, vor stabili taxa datorata bugetului de stat, care va fi achitata in termenele prevazute de normele procedurale in vigoare.

punctul 81, inserare alineatul (4)

x

punctul 81, inserare alineatul (4)

Pentru sumele evidentiate in actele constatatoare emise de organele vamale dupa data de 1 ianuarie 2007 pentru importuri realizate anterior acestei date, se aplica prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.

10.

ART. 160 Masuri de simplificare

Masuri de simplificare

alin. (2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt: …lit. c) lucrarile de constructii-montaj;

punctul 82, alineatul (3)

Prin lucrari de constructii-montaj, in sensul art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, se inteleg lucrarile de constructie, reparare, modernizare, transformare si demolare legate de un bun imobil.

punctul 82, alineatul (3)

Se aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal pentru lucrarile stipulate la Sectiunea F Constructii, diviziunea 45 din anexa la Ordinul Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu respectarea conditiilor impuse si tinand seama de excluderile prevazute in cadrul grupelor si claselor acestei diviziuni, care sunt legate de un bun imobil.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.