articol capital

0
182

Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Cum se organizeaza contabilitatea unei asociatii non-profit: partida dubla sau partida simpla? Care sunt legile care reglementeaza acest lucru? Registrele contabile obligatorii sunt aceleasi ca la o societate comerciala? La sfarsitul anului rezultatul exercitiului trebuie sa fie 0?

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1992 republicata, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune. Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. De asemenea, pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.

Asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea, infiintate in baza unor legi speciale, in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, reglementarile contabile aprobate prin Ordinul nr. 1.829/2003. Prevederile capitolelor 1 si 2 din aceste reglementari contabile se aplica in mod corespunzator si de catre persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001.

Aceste reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fara scop patrimonial. Reglementarile privesc organizarea si conducerea contabilitatii, precum si intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial. De asemenea, cuprind Planul de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia lor si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Referitor la rezultatul exercitiului, potrivit acestor reglementari, cu ajutorul contului 120 �??Rezultatul exercitiului�??, se tine evidenta excedentului sau a deficitului realizat in cursul exercitiului financiar, distinct pentru activitatile fara scop patrimonial, inclusiv activitatile cu destinatie speciala si activitatile economice.

Contabilitatea rezultatelor se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi, iar contabilitatea analitica a rezultatelor activitatilor fara scop patrimonial se tine distinct pentru activitatile fara scop patrimonial si activitatile cu destinatie speciala.

Contul 120 �??Rezultatul exercitiului�?? este un cont bifunctional. Se crediteaza prin debitul conturilor:

�?? 117 �??Rezultatul reportat�?? – cu deficitele realizate in exercitiul financiar precedent;
�?? Clasa 7 �??Conturi de venituri�?? – la sfarsitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, in vederea inchiderii acestora si stabilirii rezultatelor. Se debiteaza prin creditul conturilor:
�?? 117 �??Rezultatul reportat�?? – cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, nerepartizate;
�?? 129 �??Repartizarea rezultatului exercitiului�?? – cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, repartizate pe destinatiile legale (exclusiv activitatile cu destinatie speciala);
�?? Clasa 6 �??Conturi de cheltuieli�?? – la sfarsitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, in vederea inchiderii acestora si stabilirii rezultatelor;
�?? 711 �??Venituri din productia stocata�?? – la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor.
Soldul creditor al contului reprezinta excedentele realizate, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor deficitele realizate, daca cheltuielile depasesc veniturile.
Categoriile de persoane juridice fara scop lucrativ care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2329/2001, sunt urmatoarele:

a) unitatile de cult;
b) asociatiile de proprietari;
c) asociatiile si fundatiile carora li se aplica regimul juridic prevzut de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, sau alte organizatii de acest fel, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.

Persoanele juridice fara scop lucrativ prevazute la lit. c) pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla numai cu avizul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, daca in cursul unui exercitiu financiar veniturile din orice sursa se incadreaza sub plafonul de 30.000 euro. In situatia in care aceste persoane juridice fara scop lucrativ realizeaza venituri din orice sursa peste acest plafon, ele sunt obligate ca, incepand cu exercitiul financiar urmator, sa treaca la organizarea si conducerea contabilitatii in partida dubla, pe toata perioada de functionare a acestora.

Au obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea in partida simpla persoanele juridice fara scop lucrativ in al caror act de infiintare exista prevederi exprese in acest sens.
Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ sunt aprobate prin Ordinul nr. 2.329/2001 si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2002. Potrivit acestora, contabilitatea in partida simpla la persoanele juridice fara scop lucrativ se tine cu ajutorul registrelor contabile obligatorii: Registrul-jurnal si Registrul-inventar.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Astfel, Registrul-jurnal serveste la inregistrarea operativa a tuturor operatiunilor desfasurate, pe baza documentelor justificative. Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal se totalizeaza atat lunar, cat si anual. Registrul-inventar serveste la inregistrarea tuturor elementelor de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.

Nomenclatorul privind principalele registre si formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, Nomenclatorul privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile, precum si normele de intocmire si utilizare a acestora privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ sunt prevazute in anexa la aceste norme metodologice. Persoanele juridice fara scop lucrativ pot utiliza toate formularele prevazute in acea anexa sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate. De asemenea, vor folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.

Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001 nu intocmesc situatii financiare anuale.

Articolul precedentinteresant
Articolul următorarticol capital

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.