Formularul 094 trebuie depus până la data de 25 ianuarie 2018, inclusiv – COMUNICAT NOU ANAF

25 ianuarie este termenul până la care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2017CURS BNR AICI – au obligaţia să depună formularul 094 -’’Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent’’. Read the rest of this entry »