AcasăCodul munciiANAF - regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate...

ANAF – regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (info 2019)

Va supunem atentiei un material oficial – elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – cu privire la regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri (material publicat în data de 22.01.2019).

ZILIER – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;

BENEFICIAR poate fi: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional; [articolul 1 alineatul (1) literele a) şi b) din Legea 52/2011]

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. [articolul 4 alineatul 1 din Legea 52/2011]

Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic şi nici nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari.

Inspecția Muncii – Transmiterea în Revisal a modificărilor la salariul minim – în termen de 20 de zile lucrătoare, calculate începând cu 1 ianuarie 2019 – click aici

Excepţii:

– zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul
viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic [articolul 4 alineatele (4), (6) din Legea 52/2011]
– zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic [articolul 13^5 din Legea 52/2011]

Modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu 01.01.2019 – precizări noi ITM – click aici

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier, dar dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. [articolul 4 alineatele (7), (8) din Legea 52/2011]

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate menţionate anterior. [articolul 13 alineatele (1) şi (2) din Legea 52/2011]

ULTIMA ORĂ (oficial 2019) – se poate întocmi, fără probleme, Decizie Colectivă de Majorare a Salariului Minim. Este LEGAL! – click aici

IMPOZITUL DATORAT PENTRU VENITURILE REALIZATE DE ZILIERI

Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice reprezintă venit asimilat salariului pentru care se datorează impozit pe salarii, dar NU SE DATOREAZĂ CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII NICI DE CĂTRE ZILIER, NICI DE CĂTRE BENEFICIAR. [articolul 76 alineatul 2 litera r), articolul 142 litera t) din Codul fiscal şi articolul 9 alineatul (2) din Legea 52/2011]

DECLARAREA ŞI PLATA IMPOZITULUI

Impozitul datorat de zilieri pentru venitul realizat se calculează şi se reţine de beneficiarul lucrărilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra remuneraţiei brute zilnice şi se declară în declaraţia 112, la secţiunea A şi secţiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat.

Declararea şi virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut se efectuează de către beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. [ articolul 7 din Legea 52/2011, articolul 80 alineatul (1) şi art. 132 din Codul fiscal]

Sumar al Declarației Unice (schemă 2019) – de folos la completarea acestui formular (material oficial) – click aici

Prin excepţie, calculează şi reţin impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, declară şi plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, următorii beneficiari de lucrări:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. [ articolul 80 alineatul (2) din Codul fiscal]

Salariul minim în construcții (2019) și nivel amenzi în cazul neaplicării prevederilor OUG 114/2018 – noi precizări de la ITM (15.01.2019) – CLICK AICI

ATENŢIE!

Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariaţi (exclusiv 3) în funcţie de care se stabileşte termenul de declarare şi de plată lunar sau trimestrial. La calculul acestui număr se au în vedere numai salariaţii cu contract de muncă din declaraţia 112. [articolul 80 alineatul (3), articolul 147 alineatul (6) şi (7) din Codul fiscal]

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii, iar un extras al acestui registru, conţinând înregistrările din luna precedentă, va fi înaintat lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, Inspectoratului Teritorial de Muncă unde îşi are sediul. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. [ articolul 8 alineatul (1) şi (2) din Legea nr. 52/2011]

Sărbători legale începând cu 01.01.2019 – sau zilele libere în care legal nu se lucrează (conform legislație în vigoare) – click aici

Baza legală:

– Legea 52/2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 2272015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Ordinul 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii 52/2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!