Modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu 01.01.2019 – precizări noi ITM

0
438

Inspectoratul Teritorial de Muncă aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011, modificată, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, ca urmare a adoptării Ordonanţei de Urgentă nr. 114/2018, publicată în Monitorul Oficial nr.1116/29.12.2018.

Principalele modificări introduse de Ordonanta de Urgenţă nr.114/2018 vizează următoarele aspecte:

1. Modificarea art.13 din Legea nr.52/2011 prin restrângerea activităţilor în care se poate utiliza munca necalificată a zilierilor numai la următoarele domenii de activitate:

– agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
– silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
– pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

2.Completarea art.4 din Legea nr.52/2011:

– modificarea duratei în care o persoană poate presta activităţi în regim de ziler la 120 de zile într-un an calendaristic, indiferent de numărul beneficiarilor, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic;
– beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.
– dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 de zile calendaristice în mod continuu, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”

INFO 03.01.2019 – Atenție! S-a modificat LEGEA ZILIERILOR – precizări oficiale de la ITM – click aici

3. Modificarea şi completarea art.14 din Legea nr.52/2011,modificată, în sensul că sancţiunea pentru încălcarea prevederilor Legii nr.52/2011, modificată, se poate aplica atât beneficiarului cât zilierului, în cazul depășirii duratei de 120 sau 180 de zile prestate în cursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu posibilitatea plăţii a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, în 15 zile de la data înmânării procesului verbal de contravenţie.

EXTRAS OUG nr.114/2018- Monitor Oficial nr.1116/29.12.2018 – ART. 65

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Cât este salariul net în 2019 – calculat la salariul minim brut pe țară (garantat în plată) de 2.080 lei, 2.350 lei și 3.000 lei (calculator salariu) – click aici

La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
“(6) O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”

Act Adițional majorare salariu 2019 – model pentru angajatori (gratuit, editabil) , mai ales pentru sector construcții – CLICK AICI

La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 13 (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;”

La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 14

(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:”

REMINDER – ce trebuie făcut la începutul anului 2019 (în domeniul contabilitate, fiscalitate, salarizare/HR) CLICK AICI

La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
“i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.”

La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Sursa (cu multumiri) – ITM Alba

Articolul precedentModificări aduse Codului Fiscal de OUG 114/2018 – tabel comparativ (oficial)
Articolul următorClasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) – actualizat la 2019 (oficial)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.