Obligații în cazul sediilor secundare (cu sub 5 salariați, cu minimum 5 salariați) – declarare impozit salarii, obligație Registru Unic Control, etc.

1
763

SEDII SECUNDARE CARE AU SUB 5 SALARIATI

Contribuabilii care au înfiinţat sedii secundare care au sub 5 salariaţi au obligaţia să le declare prin completarea formularului Declaraţie privind sediile secundare – formular 061 (Ordinul ANAF 3725/2017).

Depunerea declaraţiei:

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului (societăţii mamă) care le înfiinţează însoţită de o copie a certificatului de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie. Aceste documente nu se depun dacă organul fiscal deţine documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie de la contribuabil sau alte autorităţi ori instituţii publice.

Termenul de depunere al declaraţiei: 30 de zile de la înfiinţarea sediului secundar (Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, articolul 85)

Încetarea activităţii sediului secundar care are sub 5 salariaţi se face prin depunerea formularului 061 şi a documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie privind desfiinţarea sediului secundar. (Ordinul ANAF 3725/2017)

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

SEDII SECUNDARE CARE AU MINIMUM 5 SALARIATI

Contribuabilii care au înfiinţat sedii secundare cu minimum 5 salariaţi au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestor sedii secundare [Legea 207/2015 articolul 85 alineatul (5) şi Legea 273/2006 articolul 32 alineatul (7)].

Înregistrarea fiscală se solicită la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru prin depunerea formularului 060 – „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare”, însoţită de o copie a certificatului de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie. Aceste documente nu se depun dacă organul fiscal deţine documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie de la contribuabil sau alte autorităţi ori instituţii publice. [Ordinul ANAF 3725/2017, Legea 207/2015 articolul 33 alineatul (2)]

Termenul de depunere al declaraţiei: 30 de zile de la înfiinţarea sediului secundar [Legea 273 / 2006 articolul 32 alineatul (7)]

Încetarea activităţii sediului secundar cu minimum 5 salariaţi se face prin depunerea formularului 060, a documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie privind desfiinţarea sediului secundar şi a certificatului de înregistrare fiscală în original în vederea anulării acestuia. (Ordinul ANAF 3725/2017)

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

ATENŢIE ! – MARI CONTRIBUABILI

Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor, se face prin completarea şi depunerea formularului 060 la organul fiscal central competent din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.

Prin excepţie, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate în raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov se înregistrează la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. (Ordinul ANAF 1023 / 2017)

ATENŢIE ! – CONTRIBUABILI MIJLOCII

Înregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor, se face prin completarea şi depunerea formularului 060 la organul fiscal central competent din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau la Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.(Ordinul ANAF 560/2016 cu modificările şi completările ulterioare) Listele nominale ale sediilor secundare ale contribuabililor mari şi a celor mijlocii sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul ANAF

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

DECLARAREA ŞI PLATA IMPOZITULUI PE SALARII

♦ Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariaţi se declară în formularul 112 de societatea mamă la organul fiscal unde aceasta este înregistrată, defalcat pe fiecare cod fiscal al sediilor secundare. Codul de înregistrare fiscală al sediului secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată) se declară la secţiunea F.2. a formularului 112. (Ordinul 1931/1615/598/2018)

♦ Plata impozitului pe salarii datorat de sediile secundare se face de societatea mamă în contul unic 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire” deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat (societatea mamă). (Ordinul ANAF 1613/2018)

Societatea mamă va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

Competenţa pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare înregistrate fiscal, inclusiv în cazul sediilor secundare ale marilor contribuabili şi contribuabililor mijlocii, revine organului fiscal care administrează obligaţiile datorate de contribuabilul/plătitorul (societatea mamă) care le-a înfiinţat. (Legea 207/2015, articolul 33 alineatul 1)

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

REGISTRUL UNIC DE CONTROL

Fiecare sediu secundar are obligaţia să ţină REGISTRUL UNIC DE CONTROL care se achiziţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării. (Legea 252/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

Sursa – material informativ elaborat la data de 08.08.2018 de DGRFP Brasov

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentOPANAF 1960/2018 – modificare procedură înregistrare operatori produse energetice
Articolul următorCe reguli de facturare trebuie respectate la momentul actual (2018) – info legal și recomandări

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.