Impozit specific – contract asociere în participaţiune (răspuns oficial ANAF)

0
404

Intrebare – O societate comercială desfașoară activitate specifică codurilor CAEN 5510 și 5610 (complex hotelier). La 31.12.2016, veniturile realizate au fost sub 500.000 euro. Pentru toată activitatea are în derulare un contract de asociere in participațiune cu o persoană fizică.

Ce tip de impozit datorează societatea comercială pentru perioada 01.01.2017-31.07.2017? Având în vedere că până la data intrării în vigoare a Legii nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu era reglementat tratamentul fiscal a veniturilor realizate ca urmare a unei asocieri în participațiune, în cazul în care se desfășoară activități supuse impozitului specific, ce tip de impozit va plăti contribuabillul pentru perioada anterioară intrării în vigoare a acestui act normativ?

Raspuns

În ceea ce privește contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 170/2016, s-a indicat la alin. (6) al art. 6 din același act normativ că aceștia determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obţinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2).

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Potrivit definiției redate la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 170/2016, complexul hotelier reprezintă structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

(i) sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română;
(ii) înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate;
(iii) nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629.

Astfel, pentru a fi considerat complex hotelier în sensul Legii nr. 170/2016, structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare trebuie să îndeplinească anumite condiții, cumulativ, inclusiv pe cea privind exploatarea de către aceeași persoană juridică.

Conform art. 2 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului și ministrului finanțelor publice, complexul hotelier este format din clădiri şi terenuri care includ în acelaşi edificiu ori edificii legate fizic sau funcţional structuri de primire turistice cu diverse funcţiuni. Prin alte activităţi desfăşurate de complexul hotelier se înţelege activităţile de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumuseţare, prestate în cadrul respectivei clădiri, cu mijloace proprii, activităţi ce fac parte din oferta turistică a contribuabilului, fiind oferite turiştilor individual sau în cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii pe cele 5 tipuri de cazare în structurile de primire turistică.

Totodată, potrivit art. 6 alin. (6) din Legea nr. 170/2016, contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obţinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2).

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Dispozițiile legale la care se face trimitere, în speță art. 10 alin. (2), prevăd însă că sunt vizați contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi aplicând sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest cadru legal, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile cumulative de la art. 2 alin. (1) lit. c), nu ne aflăm în situația de a fi aplicabile prevederile referitoare la activitatea desfășurată prin intermediul unui complex hotelier.

În același timp însă, potrivit prevederilor art. 4 din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului și ministrului finanțelor publice, contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfăşurată.

Baza legala

– Legea nr 170 / 2016 articolul 10
– Ordinul ministrului finantelor publice nr 464 / 2017 articolul 2

Sursa – anaf.ro – Speta publicata la data 22.08.2017 (Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor)

Articolul precedentTratamentul fiscal al veniturilor din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal (arendă)
Articolul următorAjustare TVA creanță eliminată prin Hotărâre Judecătorească – speță oficială ANAF (2018)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.