OFICIAL – microîntreprinderile vor putea să opteze pentru plata impozitului pe profit, dacă au un nivel de capital social minim de 45.000 lei și cel puțin 2 salariați

1
281

Pe site-ul oficial al MFP a fost postat azi un proiect de – Ordonanta de Urgenţă pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen – din ale carui schimbări preconizate mentionam urmatoarele:

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se propune:

1. Instituirea unei reguli fiscale, potrivit căreia microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit, cu îndeplinirea a două condiții:

– au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și
– au cel puțin 2 salariați.

În cazul în care microîntreprinderile optează pentru aplicarea prevederilor titlului II „Impozitul pe profit”, acestea au obligația de a respecta în continuare condițiile respective și în perioada în care este plătitor de impozit pe profit. În acest context, sunt stabilite și reguli în cazul în care numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul reîndeplinirii condiției de 2 salariați în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor.

Pentru clarificarea statutului salariatului în funcție de care se analizează îndeplinirea condiției pentru efectuarea opțiunii este necesară și modificarea reglementărilor care definesc termenul „salariat”.

2. Scăderea din impozitul datorat de către microîntreprinderi a cheltuielilor cu sponsorizarea, care au ca scop susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, se reportează în următoarele 28 de trimestre consecutive.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

Titlul II – Impozitul pe profit

1. Se introduc prevederi potrivit cărora, în cazul înlocuirii aparatelor de marcat electronice, pentru respectarea cerințelor impuse de lege, să nu se aplice sancțiunea prevăzută la art. 22 alin. (8) din Codul fiscal, respectiv recalcularea impozitului pe profit și perceperea de creanțe fiscale accesorii, având în vedere dispozițiile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora operatorii urmează să schimbe în mod obligatoriu aparatele de marcat electronice fiscale din dotare, indiferent de data achiziției acestora.

2. Se instituie obligația contribuabililor care efectuează sponsorizări/acte de mecenat, respectiv acordă burse private și care scad aceste sume din impozitul pe profit, de a declara beneficiarii sumelor respective, măsură care are ca scop monitorizarea și controlul sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceștia s-au înființat sau în scopul pentru care au fost alocate, după caz.

PENTRU A DESCARCA PROIECTUL DE OUG – CLICK AICI

Titlul IV – Impozitul pe venit

1. Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă încheiate conform Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
Plătitorii de venituri, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, au și obligaţia de a calcula, de a reţine, de a plăti și de a declara impozitul corespunzător sumelor plătite în baza contractelor de activitate sportivă.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plății.

Plătitorii de venituri precizați anterior (persoane juridice sau alte entităţi) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

2. Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul din salarii și asimilate salariilor, din pensii, din venitul net anual impozabil, precum și câştigul net anual impozabil, din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar.
În cazul entităţilor non-profit și unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, cota ce poate fi distribuită este de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

3. În cazul reducerii normelor de venit în situația înregistrării de pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, contribuabilul/asociatul desemnat are obligația să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să recalculeze venitul anual și impozitul anual, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubelor, prin diminuarea normei de venit aferentă fiecărei categorii de produse vegetale/categorii de animale corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

4. Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a^3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri individual, norma de venit se reduce de către contribuabil proporțional cu partea corespunzătoare cantității producţiei valorificate prin/către cooperativa agricolă, raportată la totalul producției realizate în anul fiscal curent.

5. Introducerea unor dispoziții tranzitorii pentru:
-veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din contractele de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
– deciziile de plăți anticipate de impozit pe venit pentru anul 2018 emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

Taxa pe valoarea adăugată

Se propune introducerea unor prevederi exprese de clarificare a regimului TVA aplicabil și în prezent operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare. Astfel, se propune introducerea unei prevederi potrivit căreia aceste operațiuni nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane, întrucât în această situație operațiunile nu sunt asimilate unor livrări de bunuri sau prestări de servicii.

În situația în care rezultatele cercetării se transferă altei persoane, în vederea determinării regimului TVA aplicabil, este necesară o analiză de la caz la caz, pentru a stabili dacă operațiunile respective reprezintă livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate cu plată în sensul TVA.

PENTRU CELELALTE MODIFICARI – DESCARCATI PROIECTUL DE PE LINK-UL DE MAI SUS.

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.