Declarațiile fiscale ce se vor depune exclusiv prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă – din 01.01.2018

Declararea obligaţiilor fiscale se va face obligatoriu în sistem electronic electronic prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Astfel, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declaraţii se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

– 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
– 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
– 120 “Decont privind accizele”;
– 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;
– 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”;
– 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
– 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
– 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
– 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
– 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
– 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
– 710 “Declaraţie rectificativă”.

Baza legală: articol 103 alineatul (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Ordinul ANAF 2326/2017 publicat in Monitorul Oficial 649/08.08.2017.

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill