Impozitarea veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – info iunie 2017

2
319

Baza legală:
Legea 52/2011, republicată în 2015, modificată şi completată prin Legea 105/2017,
Legea 2272015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordin 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011,
Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii 1045/2084/793/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

ZILIER- persoană fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii

BENEFICIAR poate fi: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional. [articolul 1 alineatul (1) liera a) şi b) din Legea 52/2011, republicată]

Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă, chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. [articolul 4 alineatul 1 şi alineatul (2) din Legea 52, republicată]

Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. [articolul 4 alineatul 4 din Legea 52, republicată, modificată şi completată prin Legea 105/2017]

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată [articolul 13 alineatul (1) din Legea 52/2011, republicată] :

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
e) recuperarea materialelor – grupa 383;
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
h) publicitate – grupa 731;
i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;

Notificări în browser – stai în legătură „fresh” cu site-ul nostru, alături de cei peste 17.000 de abonați existenți click aici pentru detalii

k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
l) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
m) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
r) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
s) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.

IMPOZITUL DATORAT PENTRU VENITUL REALIZAT DE ZILIERI

Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice reprezintă venit asimilat salariului pentru care se datorează impozit pe salarii, dar nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. [articolul 76 alineatul 2 litera r) din Codul fiscal şi articolul 9 alineatul (2) din Legea 52/2011, republicată]

DECLARAREA ŞI PLATA IMPOZITULUI

Impozitul datorat de zilieri pentru venitul realizat se calculează şi se reţine de beneficiarul lucrărilor, prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneraţiei brute zilnice şi se declară în declaraţia 112, astfel:

-în secţiunea A din cadrul anexei 1.2 – “Asigurat” se completează cu “0” (nu se datorează contribuţii);
– în secţiunea E se completează cu datele privind venitul şi impozitul reţinut.

În ambele secţiuni se va selecta “tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”- tip 3.

Declararea şi virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut se efectuează de către beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. [articolul 7 din Legea 52/2011, republicată, articolul 80 alineatul (1) şi articolul 132 din Codul fiscal, Ordinul 1045/2084/793/2012, cu modificările şi completările ulterioare]

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1) al articolului 80 din Codul fiscal, impozitul aferent fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri de către beneficiarii de lucrări, se plăteşte, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. [articolul 80 alineatul (2) din Codul fiscal]

ATENŢIE!

Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariaţi (exclusiv 3) în funcţie de care se stabileşte termenul de declarare şi de plată lunar sau trimestrial. La calculul acestui număr se au în vedere numai salariaţii cu contract de muncă din declaraţia 112. [articolul 80 alineatul (3), articolul 147 alineatul (6) şi (7) din Codul fiscal]

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii, (exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor), iar un extras al acestui registru, conţinând înregistrările din luna precedentă, va fi înaintat lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, Inspectoratului Teritorial de Muncă unde îşi are sediul. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz.

Registrul de evidenţă a zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor şi cabalinelor se întocmeşte săptămânal. [articolul 8 alineatul (1), alineatul (1 indice 1) şi alineatul (2) din Legea nr. 52/2011, republicată, modificată şi completată prin Legea 105/2017]

Material elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul DGRFP Braşov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii)

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.