AcasăSituatii financiare anualeDepunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2016) -...

Depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2016) – precizări de ultimă oră de la ANAF

ANAF informează contribuabilii că prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 166/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 86/31.01.2017, au fost aprobate principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Categorii de contribuabili

În funcţie de criteriile de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari.

1. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

2. Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

3. Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Important! Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute anterior, după caz, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent.

Termene de depunere

1. Situaţii financiare anuale

Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, sediile permanente desemnate prevăzute la articolul 7 din
OMFP 166/2017 – depun situaţii financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017.

Celelalte persoane prevăzute la aricolul 1 alineatele (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, printre care şi asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial – depun situaţii financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 2 mai 2017.

Operatorii economici încadraţi ca microentităţi întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:

– bilanţ prescurtat, F10
– contul prescurtat de profit şi pierdere, F20
– date informative, F30
– situaţia activelor imobilizate, F40

Operatorii economici încadraţi ca entităţi mici întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:

– bilanţ prescurtat, F10
– contul de profit şi pierdere, F20
– date informative, F30
– situaţia activelor imobilizate, F40
– note explicative la situaţiile financiare anuale.
– opţional, se pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Operatorii economici, încadraţi ca entităţi mijlocii şi mari întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:

– bilanţ, F10
– contul de profit şi pierdere , F20
– date informative, F30
– situaţia activelor imobilizate, F40
– situaţia modificărilor capitalului propriu;
– situaţia fluxurilor de trezorerie;
– notele explicative la situaţiile financiare anuale.

RESURSE UTILE PENTRU DEPUNERE CORECTA BILANT LA 31.12.2016 – CLICK AICI

2. Raportări contabile anuale

Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European depun raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017.

Persoanele juridice aflate în lichidare depun raportări contabile anuale în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic până cel târziu la 31 martie 2017.

Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată – depun raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017.

Completare şi depunere

Situaţiile financiare anuale se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, meniul Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2016.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier pdf având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40), la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului pdf la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

Reamintim contribuabililor care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare că au avut obligaţia să depună, în acest sens, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 2016, respectiv 1 martie 2017.

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

6 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!