Definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2016 şi depunerea Declarației/Formularului 101

1
188

I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2016 aplică următoarele reguli :

– depun formularul 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora; termenul de declarare este şi termen de plată.

– nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2016.

– definitivează impozitul pe profit aferent anului fiscal 2016 şi depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2016 până la data de 25 martie 2017. Plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2016 urmează să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Baza legala – Art. 41 alin.(1), art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Depunerea formularului „101 – Declarație privind impozitul pe profit” pentru anul 2016 – click aici

II. Instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2016 aplică următoarele reguli:

Depun formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit reprezentând plată anticipată efectuată trimestrial :

− pentru trimestrele I– III până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora,
− pentru trimestrul IV până la data de 25 decembrie (potrivit art. 155 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie).

– depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” şi efectuează plata impozitului pe profit pentru anul 2016 până la data de 25 martie 2017

Baza legala – Art. 41 alin.(2), (4),(8), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Alte termene :

– persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care sunt obligate la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017 depun declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut in perioada 1-31 ianuarie 2017, pană la data de 25 februarie 2017
– persoanele juridice prevăzute la art. 15 din Codul fiscal au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie 2017.

Acestea depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II „Impozitul pe profit”.

Categoriile de contribuabili care aplică regulile speciale de impozitare prevăzute la art. 15 din Codul fiscal sunt următoarele :

− cultele religioase;
− unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate;
− asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari;
− Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
− organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale.

Baza legala – Art. 15, Art. 41 alin.(5), lit.a), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie 2017;
Baza legala – Art. 41 alin.(5) lit. b), art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare şi să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
Baza legala – Art. 16 alin. (6), Art. 41 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.( in acest caz perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilii au existat ) ;
Baza legala – Art. 16 alin.(2),(4), Art. 41 alin.(17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislaţia contabilă in vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pană la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat cu următoarele excepţii:

– persoanele juridice prevăzute la art. 15 din Codul fiscal
– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură
care au obligaţia să depună declaraţia D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

Baza legala – Art. 16 alin.(5), Art. 41 alin.(5) lit.a),b), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” este aprobat prin OPANAF nr. 3386/2016.

Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, insoţit de formatul hartie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Declarația 101 – actualizare PDF inteligent pentru declarare impozit pe profit aferent an 2016 – click aici

Potrivit prevderilor art. 75 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi art. 181 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicat, când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – Argeş

Articolul precedentSalariați și pensionari – info rapid modificări, intrate în vigoare de la 01.02.2017
Articolul următorTVA – regimul special pentru agricultori (precizări oficiale ANAF)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.