NOU – proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

0
218

Pe site-ul oficial al MFP a fost postat recent (in ultima ora) – Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – din a carui nota de fundamentare am extras schimbarile preconizate, pe care le detaliem in continuare.

Titlul II – ”Impozitul pe profit”

Pentru societățile care în prezent desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, definită potrivit legii, facilitatea de scutire se aplică în primii 10 ani de activitate. De asemenea, pentru contribuabilii nou înființați care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, definită potrivit legii, facilitatea se acordă pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Prin măsura propusă, se urmărește stimularea desfășurării activităților de inovare, și cercetare-dezvoltare, prin scutirea de la plata impozitului pe profit obținut în urma desfășurării activității de inovare, cercetare – dezvoltare, precum și activităților conexe acesteia. Această măsură ar trebui să conducă la o stimulare a dezvoltării activităților respective, cu consecințe directe în ceea ce privește reducerea exportului de forță de muncă specializată, valorizând astfel potențialul uman remarcabil de care dispune țara noastră, cu specializări în diferitele domenii de activitate.

O astfel de măsură se înscrie de asemenea în obiectivele generale strategice în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, respectiv:

– creșterea competitivității economiei românești prin inovare;
– creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii;
– creșterea rolului științei în societate

În acest context, urmează ca, de scutirea de la plata impozitului pe profit, să beneficieze contribuabilii care desfășoară exclusiv activități de inovare și cercetare-dezvoltare, momentul de la care începe să curgă termenul de 10 ani fiind determinat astfel:

– pentru contribuabilii care în prezent sunt înființați și desfășoară exclusiv acest gen de activitate, termenul de 10 ani se va calcula începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențe
– pentru contribuabilii care se vor înființa după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor fi avuți în vedere primii 10 ani de activitate.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Titlul III – „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”

1. Modificarea uneia dintre condițiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro.
2. În vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi se stabilește o cotă de impozitare de 1% pentru pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și în aceste condiții se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat.
3. Introducerea de reguli tranzitorii pentru persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii și care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând
cu data de 1 aprilie 2017.

Titlul IV – „Impozitul pe venit”

1. Eliminarea impozitului datorat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfăsurării activităţilor cu caracter sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată în condițiile stabilite potrivit prevederilor legislației în materie.

Măsura va avea ca și consecință fidelizarea forței de muncă autohtone, stabilitatea raporturilor contractuale de muncă și diminuarea migrării personalului specializat pentru aceste activități, cu un impact semnificativ în plan social. De asemenea, norma propusă dă eficiență prin efectele sale obiectivelor urmărite prin adoptarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, asigurând premisele unor servicii de calitate, prin antrenarea de capital uman specializat.

Caracterul sezonier al unei activităti presupune o perioadă care se repetă de la an la an în care anumite activităţi se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcţie de anotimp (de sezon) sau/si de obiceiuri colective de viaţă.

2. Modificarea modalității de stabilire a impozitului datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, astfel:

– se introduce un plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 lei.
– impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3%,

Măsura propusă are ca efect dezvoltarea unui capital uman calificat, dezvoltarea unui domeniu de activitate cu mare potențial.

3. Deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a primelor de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, precum și a contravalorii abonamentelor medicale suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Titlul V – ”Contribuții sociale obligatorii”

1. Eliminarea plafonului reprezentând valoarea a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, aferent bazei lunare de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

2. Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a 5 câstiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat.

3. Se introduce excepția potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din investiţii si/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi
independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură si piscicultură. Pe lângă măsurile fiscale introduse au fost reglementate și măsuri tehnice de corelare a acestora cu cadrul normativ în vigoare.

Articolul precedentOUG pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, HG privind stabilirea salariului de bază minim brut – pe masa Guvernului azi
Articolul următorSalariul de bază minim brut garantat în plată, majorat la 1.450 lei lunar – aprobat în Ședința de Guvern de azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.