Procedura de înregistrare a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (2016)

0
165

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3140/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 893/08.11.2016, a fost aprobată Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, astfel :

– Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.

În vederea înregistrării fiscale contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.

În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni care se încadrează în prevederile titlului VI din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA.

– Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat:

În cazul în care contribuabilul nerezident nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat, acesta depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu permanent desemnat formularul 013, în cadrul căruia bifează rândul 2 „Declaraţie de menţiuni”, din secţiunea I, şi completează datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de anexa la formularul, cuprinzând „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, precum şi „Lista sediilor permanente, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”.

În acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”.

Competenţa de administrare a contribuabilului nerezident se transferă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu permanent desemnat la data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

În cazul noului sediu permanent desemnat, îndeplinirea obligaţiilor de plată se realizează utilizând codul de înregistrare fiscală al contribuabilului nerezident. Dacă noul sediu permanent desemnat a fost înregistrat anterior, ca plătitor de impozit pe venitul din salarii sau venituri asimilate salariilor, acest cod de înregistrare fiscală se anulează.

Dacă fostul sediu permanent desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, contribuabilul nerezident solicită organului fiscal competent înregistrarea fiscală, pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată.

– Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente :

– care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor, prin depunerea formularului 061 „Declaraţie privind sediile secundare” la organul fiscal în cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.
– care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor, prin depunerea formularului 060 „Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare” la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent care se înregistrează ca plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor. În baza declaraţiei de înregistrare, însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru respectivul sediu permanent.

NOTĂ : Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, orice entitate cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi.

Sursa (cu multumiri) – A.J.F.P. ARGEŞ

Articolul precedentSărbători legale începând cu 01.01.2017 – zile libere în care legal nu se lucrează (info util)
Articolul următorRegistrul public de evidentă a salariaților – bază de date cu personalul plătit din fonduri publice, după modelul REVISAL

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.