Tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou, tichetelor de masă, tichetelor de creșă și al voucherelor de vacanţă – acordate de angajator salariaţilor (2016)

0
213

Tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou

Cadourile, inclusiv TICHETELE CADOU, OFERITE DE ANGAJATORI SALARIAŢILOR, CÂT ŞI CELE OFERITE ÎN BENEFICIUL COPIILOR MINORI AI ACESTORA, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, INCLUSIV TICHETELE CADOU, OFERITE SALARIATELOR cu ocazia zilei de 8 martie.

Acordarea tichetelor cadou se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 193/2006 şi a normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 1317/2006.

– In sensul impozitului pe venit

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Potrivit prevederilor pct. 12 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a art. 76 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016 limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecare angajat şi pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar şi în cazul în care părinţii lucrează la acelaşi angajator. Partea care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii.

Potrivit prevederilor pct. 14 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a art. 78 alin.(5) din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, valoarea tichetelor cadou acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.

– In sensul contribuţiilor sociale obligatorii

Potrivit prevederilor art. 142 lit. b din Codul fiscal nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Potrivit prevederilor pct. 5. (1) din Normele metodologice de aplicare a art. 142 lit. b din Codul fiscal partea care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit din salarii şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– In sensul impozitului pe profit

Potrivit prevederilor art. 25 alin.(3) lit. b pct. 3 din Codul fiscal cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora se incadrează in categoria cheltuielilor sociale care sunt deductibile limitat la determinarea profitului impozabil in limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

ATENŢIE : Tichetele cadou acordate potrivit legii salariaţilor, ALTELE decât cele acordate cu ocazia ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase sau cu ocazia zilei de 8 martie, sunt considerate avantaje şi se iau in calcul la stabilirea impozitului pe venitul din salarii dar nu intră in baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii. (art. 76 alin.(3) lit. h), art. 142 lit. r) din Codul fiscal, pct. 5 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a art. 142 lit. b din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016)

ATENŢIE: Potrivit prevederilor pct. 34 alin.(1) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a art. 114 alin.(1) din Codul fiscal TICHETELE CADOU ACORDATE PERSOANELOR FIZICE IN AFARA UNEI RELAŢII GENERATOARE DE VENITURI DIN SALARII sunt incluse in categoria veniturilor din alte surse. In această situaţie plătitorul de venit are următoarele obligaţii :

– să calculeze şi să reţină impozitul pe venit prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului realizat sub formă de tichete cadou ;
– să declare impozitul reţinut la sursă prin formularul 100 „ Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ” şi să-l plătească până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei in care au fost acordate tichetele cadou;
– să depună formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit” până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului următor celui in care s-au acordat tichetele cadou. (Art. 115, art. 132 din Codul fiscal)

UPDATE RECENT – Legea 218/2016 – modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (maxim 15 lei valoare tichete masa) – click aici

Persoanele fizice beneficiare de tichete cadou nu datorează contribuţia de asigurări sociale.

In anul 2016 persoanele fizice pentru veniturile lunare realizate sub formă de tichete cadou, cu valori mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă nu realizează:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din pensii, definite conform art. 99;
c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);
g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
i) indemnizaţii de şomaj;
j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de organul fiscal competent prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formularul 205) – Art. 155 alin.(1) lit. h), art. 177 alin.(3), art. 178 alin.(1), art. 178 alin.(4) din Codul fiscal.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Tratatamentul fiscal aplicabil tichetelor de masă, tichetelor de creşă şi al voucherelor de vacanţă acordate de angajator

Acordarea tichetelor de masă se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 142/1998 şi a normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 23/2015.
Acordarea tichetelor de creşă se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 193/2006 şi a normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 1317/2006.
Acordarea voucherelor de vacanţă se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 8/2009 şi anormelor de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 215/2009.

– In sensul impozitului pe venit

Potrivit art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal sunt considerate avantaje şi se iau in calcul la stabilirea impozitului pe venitul din salarii. Potrivit prevederilor pct. 14 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a art. 78 alin.(5) din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, valoarea tichetelor de masă, tichetelor de creşă şi voucherelor de vacanţă acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.

– In sensul contribuţiilor sociale obligatorii

Nu se cuprind in baza de impozitare lunară a contribuţiilor sociale obligatorii – art. 142 lit. r, art. 157 alin.(2), art. 158, art. 187 alin.(2), art. 188, art. 195 alin.(2), art. 204 alin.(2), art. 212 alin.(2) din Codul fiscal

– In sensul impozitului pe profit

Potrivit prevederilor art. 25 alin.(3) lit. b pct. 3 din Codul fiscal tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, se incadrează in categoria cheltuielilor sociale care sunt deductibile limitat la determinarea profitului impozabil in limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Potrivit art. 25 alin. (3) lit. c) cheltuielile reprezentând tichetele de masă şi vouchere de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată la calculul profitului impozabil (in limitele valorii nominale).

Potrivit prevederilor art. 3 alin.(3) din OUG nr. 8/2009 sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Sursa (cu multe multumiri de la noi) – AJFP Arges

Articolul precedentDeductibilitatea cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal – plătitori de impozit pe profit (info)
Articolul următorModel „Hotărâre/Decizie pentru actualizarea Regulamentului Intern” – actualizare după modificările la Codul Muncii (Lege 220/2016)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.