Constituirea de garanții care să asigure plata accizelor – speța ANAF 2016

1
254

Intrebare – Un antrepozitar autorizat poate să utilizeze o poliţă de asigurare în locul unei scrisori de garanţie bancară care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile ?

Raspuns – Potrivit Codului fiscal, antrepozitarul autorizat are obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții, care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile. Garantia constituită în favoarea autorității fiscale teritoriale poate fi un depozit în numerar sau garanție personală.

În cazul garanției constituite sub formă de garanție personală garantul trebuie să fie o societate bancară înregistrată în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, autorizată să își desfășoare activitatea pe teritoriul României si trebuie să existe o scrisoare de garanție bancară ori un instrument de garantare emis în condițiile legii de către o societate bancară în favoarea autorității fiscale teritoriale la care operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Codul fiscal reglementează că, în cazul garanției personale trebuie să existe o scrisoare de garanţie bancară şi nu o poliţă de asigurare, aşa încât un antrepozitar autorizat nu poate să utilizeze o poliţă de asigurare în locul unei scrisori de garanţie bancară care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile.

Baza legala

Legea nr 227 / 2015 articolul 348 al. 1
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul 8 al. 1- 4

Sursa – anaf.ro – Speta publicata la data 28.06.2016 (Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor)

Articolul precedentDeclarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE şi FC 2014 – 2020 – nou
Articolul următorSinteza săptămânii 26.09.2016 – 30.09.2016 – cele mai recente noutăți contabil-fiscale ale momentului

1 COMENTARIU

 1. ART. 211 Tipuri de garanții

  Garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 210 se pot constitui, în condițiile legii, prin:

  a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

  b) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit sau, după caz, de o instituţie financiară nebancară înscrisă în registrele Băncii Naţionale a României pentru emiterea de garanţii ori poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din afara Uniunii Europene aceasta trebuie confirmată conform normelor bancare de o instituţie de credit sau, după caz, de o instituţie financiară nebancară ori societate de asigurare din România. În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din Uniunea Europeană, aceasta este acceptată de organul fiscal dacă sunt respectate prevederile referitoare la notificare cuprinse în Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), transpusă prin Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

  c) ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din țară;

  d) gaj asupra bunurilor mobile.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.