Formularul 394 utilizat pentru declararea operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional începând cu 1 iulie 2016

0
184

ANAF informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 242/2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1105/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Potrivit O.P.ANAF nr. 1105/2016, prevederile O.P.ANAF nr. 3769/2015 se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional începând cu luna iulie 2016 declarate în noul formular 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”.

D 394 ȘI NOILE CERINȚE LEGALE

Cine depune formularul 394

Formularul 394 se completează şi se depune de către :

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1), (2), (6), (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul Fiscal.

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform Titlului VII din Codul Fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri,precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”.

De asemenea, în declaraţie se înscriu:
– baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare;
– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, conform prevederilor art.319 alin.(12), (13), (21) din Codul Fiscal, indiferent dacă au sau nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art .316 din Codul Fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri şi servicii.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au menţiunea “taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor effectuate de la persoane fizice şi/sau contracte încheiate cu persoane fizice.

De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art.319 alin.(12), (13), (21) din Codul Fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Ce operaţiuni se declară în formularul 394

Operaţiunile taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni:

1. operaţiuni efectuate cu persoane impozabile (cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);

2. operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune); pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, precum şi pentru livrările persoanelor impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, efectuate către persoane fizice, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei.

Excepţii:

a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;
b) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, către persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise şi valoarea acestora cu TVA inclusă.

Menţiune : Începând cu data de 01.01.2017 vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora;

3. operaţiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune);

4. operaţiuni efectuate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune);

5. operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronicefiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

6. operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Termen de depunere

Formularul 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul, etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Atenţie ! Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Modalităţi de depunere

– Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
– Declaraţia se poate depune şi în format electronic, însoţită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată şi ştampilată, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depun direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire (data poştei trebuie să fie data de 25 a lunii următoare încheierii perioadei de raportare ) .

Sursa (cu multumiri) – A.J.F.P. Olt – Biroul Asistenţă Contribuabili

Articolul precedentLegea 112/2016 pentru aprobarea OG 41/2015 – modificare Cod Fiscal
Articolul următorDeclarația 112 (versiune noua) – actualizare salariu minim în PDF-ul inteligent (vers. 4.0.2)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.