Termenul pentru declarare a impozitului pe construcţii datorat pentru anul 2016 şi de plată a 50% din valoarea acestuia – 25.05.2016

0
183

Cine datorează impozitul pe construcţii ?

– persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
– persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Atenţie!

În cazul operațiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operațiunilor de leasing operațional, calitatea de contribuabil o are locatorul

Pentru ce construcţii se datorează impozit ?

Categoriile de construcţii pentru care se datorează impozit sunt cele prevăzute în grupa 1 „Construcţii” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Cota de impozitare şi baza impozabilă

Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate anterior, din care se scade:

a) valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX „Impozite şi taxe locale” din Codul fiscal. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului
pe clădiri;
b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcții închiriate, luate în administrare sau în folosință;
c) valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
d) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2 „Construcţii agricole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
e) valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României și zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind eregimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operațiunile legate de activitățile desfășurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 și 77 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;
f) valoarea construcțiilor din domeniul public al statului și care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, închiriate sau date în folosință instituțiilor publice, construcții administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;
g) valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive, definite potrivit legii

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Atenţie!!!

– În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate, impozitul pe construcţii calculat nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.
– Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

Termen de calcul şi declarare a impozitului

Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii:
– până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul;
– până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat, în cazul contribuabililor care încetează să existe în cursul anului.

Important!

Obligaţia de plată a impozitului pe construcţii se declară în vectorul fiscal, prin completarea formularului 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

Impozitul pe construcţii se declară în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” – cod clasificaţie nomenclator obligaţii – 701.

Termen de plată a impozitului

Impozitul pe construcţii declarat de către contribuabili se plăteşte:
– în 2 rate egale, până la 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv;
– până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat, în cazul contribuabililor care încetează să existe în cursul anului.

Atenţie! Contribuabilii nou – înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

Bază legală: TITLUL X – “Impozitul pe construcții” (art.496 – art.500) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile acestui titlu se aplică până la data de 31 decembrie 2016.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Neamt

Articolul precedentExista obligația de a emite bonuri fiscale pentru comercializarea bunurilor prin intermediul automatelor?
Articolul următorGhid explicativ ANAF pentru Formularul 201 – Declarație privind veniturile realizate din străinătate (2016)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.