Noutăți privind acordarea unor facilitați fiscale – OMFP 378/17.03.2016

0
147

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor cu datorii restante către bugetul general consolidat faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 219/24.03.2016 a fost publicat OMFP nr. 378/17.03.2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin OMFP nr. 3.831/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 874/23.11.2015.

Modificările şi completările aduse de noul act normativ se referă la:

Art.2 Obiectul facilităţilor fiscale:

Alineatul (3) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
“e) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale şi comunicate în perioada 1 octombrie – 21 octombrie 2015“

Alineatul (7) se modifică, astfel:
“(7) În sensul prevederilor art.4 din OUG, prin inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se înţelege inspecţiile începute anterior acestei date şi pentru care decizia de impunere:

a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă;
b) s-a emis înainte de data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi s-a comunicat începând cu ziua următoare acestei date.”

Se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:
“(8) Organul fiscal anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, şi comunicate în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în deciziile de impunere emise ca urmare a inspecţiei fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.4/2016 pentru aprobarea OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.24/13 ianuarie 2016;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit.a) şi individualizate în deciziile de impunere/deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.4/2016 sau în termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate după termenul de 90 de zile;
c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.4/2016, sub sancţiunea decăderii.”

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Art.3 Procedura de acordare a amânării la plată:

Se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
“(2^1) Organul fiscal emite o înştiinţare de respingere a notificării, prevăzută la anexa nr.7, ori de câte ori constată că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art.1 – 4 din ordonanţa de urgenţă.”

Litera b) a alineatului (5) şi alineatul (8) se modifică, astfel:
“b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acestei cereri.

(8) În situaţia în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acesteia, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr.3.”

Art.4 Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii:

Se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
“(1^1) În cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art.4 din ordonanţa de urgenţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale şi a cotei de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.”

Se introduce alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
“(4^1) Contribuabilii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.”

Art.5 Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eşalonări la plată:

Alineatul (2) se modifică, astfel:
“(2) Obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării la plată sunt cele aferente obligaţiilor de plată principale prevăzute la art.2 alin.(3) lit.b), d) şi e). »

UPDATE – Comunicat nou ANAF pe aceeasi tema – click aici

Se introduce articolul 5^1, cu următorul cuprins:

“Art.5^1 – Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor (1) Notificarea depusă potrivit art.3 poate fi retrasă de contribuabil oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal competent. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea
notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr.8
(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de contribuabil oricând. Prin retragerea cererii, contribuabilul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă.”

Art.6 Dispoziţii finale

Alineatul (1) se modifică, astfel:
“(1) Deciziile prevăzute la art.3 alin.(2), (6) şi (8), art.4 alin.(4) şi art.(5^1) se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art.3 alin.(2^1).”

ATENŢIE!

· 31 martie 2016 – data limită pentru stingerea obligaţiilor de plată principale
· 30 iunie 2016 – data limită pentru depunerea cererii de anulare şi pentru îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege.

În situaţia în care contribuabilii nu se încadrează în termenul limită de 31 martie 2016 pentru stingerea obligaţiilor de plată principale, în condiţiile prevederilor legale sus menţionate, aceştia pot beneficia şi de alte înlesniri – eşalonări la plată, în condiţiile prevăzute de Cap.IV – Înlesniri la plată din Titlul VII – Colectarea creanţelor fiscale al Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.