Scutirea de impozit pe veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator – oficial

0
157

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.543/30.07.2015, a fost publicat Ordinul nr.835/217/4172/1348/ din 31 martie 2015, privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator .

Potrivit art.55 alin.(4) lit.l) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator .

Principalele prevederi ale Ordinului nr.835/217/4172/1348/2015 sunt următoarele:

1) – Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii:

– posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin;
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
– deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv
una dintre activităţile prevăzute în anexa la ordin;
– angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

2) – Activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 571/2003, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă.

3) – Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, conform ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, sunt următoarele:

– actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
– organigrama angajatorului;
– fişa postului;
– copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea
ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor member ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
– copia legalizată a contractului individual de muncă;
– statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creaţie de programe pentru calculator;
– balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative enumerate anterior se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.

4) – Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

5) – Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit (cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

6) – In Anexa la Ordinul 835/217/4172/1348/2015 se regăseşte Lista cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator:
– Administrator baze de date
– Analist
– Inginer de sistem în informatică
– Inginer de sistem software
– Manager de proiect informatic
– Programator
– Proiectant de sisteme informatice
– Programator de sistem informatics

7) – La data intrării în vigoare a acestui ordin (30.07.2015) se abrogă prevederile Ordinului nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – AJFP Neamt

Articolul precedentFormularul/Declarația 088 – noul model valabil începând cu 06.08.2015 (oficial)
Articolul următorSinteza săptămânii 03.08.2015 – 07.08.2015 – primele știri contabil-fiscale din luna august 2015

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.