OPANAF 1964/2015 – modificare OPANAF 17/2015 (criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA)

2
252

Avand in vedere ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 29 iulie 2015, a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1964/24.07.2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA , va supunem atentiei textul integral al acestuia.

Speram sa va fie de folos.

Având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi al art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (6) – (8) vor avea următorul cuprins:
” (6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda după cum urmează:
a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA şi/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul societăţilor la care deţine calitatea de asociat şi/sau administrator;
b) transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situaţii, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.
(7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.
(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.”

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
” Art. 10. – (1) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:
a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2);
b) 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) şi b);
c) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (5);
d) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) şi (7).”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală antifraudă fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 24 iulie 2015.
Nr. 1.964.

Articolul precedentMulțumim mult pentru cele 20.000 de like-uri acordate paginii oficiale de Facebook “Contabili și resurse pentru ei”
Articolul următorSinteza săptămânii 27.07.2015 – 31.07.2015 – info și modele pentru bilanțul la 30.06.2015, noutăți legislative, precizări utile

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.