Principalele modificari ale Codului Fiscal incepand cu 01 ianuarie 2016 – info

1
229

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei o sinteza a principalelor modificari ce vor surveni la Codul Fiscal, incepand cu anul viitor:

1. Reducerea cotelor de impozitare:

Impozite directe:
– începand cu anul 2016, se propune reducerea cotei de impozit pentru dividendele distribuite de persoanele juridice române către persoane juridice române de la 16% la 5%;
– diminuarea cotei de impozit pentru veniturile obținute de persoanele fizice sub formă de dividende, inclusiv venitul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, la 5% din suma acestora;

Impozite indirecte:
reducerea de la 24% la 19% a cotei standard de TVA;
– reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA pentru: livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii, serviciile constând în permiterea accesului la instituții de spectacole, castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
– reducerea nivelului accizelor la benzina cu plumb, benzina fără plumb și motorină la nivelul aplicabil anterior datei de 01 aprilie 2014;

– scăderea nivelurilor accizelor pentru alcool și băuturile alcoolice, după cum urmează:
– scăderea nivelului accizelor pentru bere de la 3,9 lei/hl/1grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato;
– scăderea nivelului accizelor pentru produsele intermediare de la 781,77 lei/hl de produs la 396,84 lei/hl de produs;
– scăderea nivelului la vinuri spumoase de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs și la băuturi fermentate spumoase de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs.;
– scăderea nivelului accizelor pentru alcool etilic de la 4.738,01lei/hl alcool pur la 3.306,98 lei/hl pe alcool pur.

II. Alte propuneri structurate pe titluri:

1. Titlul I „Dispoziţii generale”

Modificari si completari la capitolul de definiţii, dintre care mai relevante sunt:
– redefinirea conceptului de afiliere fiscală;
– îmbunătățirea regulilor anti-abuz;
– redefinirea activitatii independente;
– includerea definiţiilor utilizate în scop fiscal, pentru: „profesii liberale,operaţiuni cu instrumente financiare şi stock option plan”.

2. Titlul II „Impozitul pe profit ”
– Modificarea principiului general de deducere a cheltuielilor, inclusiv a celor efectuate în relația angajat – angajator;
– Pentru cheltuielile cu sponsorizarea/mecenat/acordarea de burse private s-a majorat limita minimă legată de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%;
– Majorarea plafonului de deducere a cheltuielilor sociale de la 2% la 5%;
– Pentru persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare s-au introdus reguli fiscale specifice.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

3. Titlul III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Menținerea cotei de impozitare de 3%, precum și introducerea unei măsuri de susținere a microîntreprinderilor nou-înființate prin introducerea unei cote de impozitare de 1% în primii doi ani de existență a persoanei juridice,condiționată de angajarea unui salariat.

4.Titlul IV „Impozitul pe venit”

Venituri din activități independente
– modificarea plafonului pentru cheltuielile reprezentând cotizaţiile plătite asociaţiilor profesionale, în sensul limitării acestora la 4000 euro anual șimajorarea cotei la 5% pentru cheltuielile sociale;
– majorarea plafonului neimpozabil la 800 euro anual pentru fiecare persoană referitor la contribuţiile la scheme de pensii facultative(400 euro), precum şi laprimele de asigurare voluntară de sănătate (400 euro)
– majorarea cotei cheltuielilor forfetare deductibile pentru stabilirea venitului net anual realizat de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală la 40%din venitul brut;

Venituri din salarii și asimilate salariilor
– aplicarea unui regim fiscal similar salariațiilor și în cazul indemnizațiilor acordate, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, pentru deplasarea administratorilor, directorilor, membrilor directoratului, ai consiliului de supraveghere și managerilor.
– acordarea aceluiaşi tratament fiscal tichetelor cadou ca şi cel aplicat în cazul cadourilor, respectiv neimpozitarea acestora, în cazul în care nu este depăşitălimita a 150 lei cu ocazia aceloraşi evenimente (anumite sărbători religioase, 8 martie, 1 iunie, etc.).
– majorarea plafonului neimpozabil la 800 euro anual pentru fiecare persoană referitor la contribuţiile la scheme de pensii facultative(400 euro), precum şi laprimele de asigurare voluntară de sănătate (400 euro) suportate de angajator pentru angajaţii proprii
– eliminarea din sfera impozabilă a avantajelor primite sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% ,
– majorarea nivelului deducerilor personale acordate în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere, cuprinse între 300 lei/lunar și 800 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de până la 1.500 lei /lunar, inclusiv și acordarea deducerilor personale fiecărui contribuabil în întreținerea căruia se află copiii minori.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
– pentru stabilirea venitului net prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli a fost majorat plafonul cheltuielilor deductibile la 40% din venitul brut;

Venituri din investiții
– diminuarea cotei de impozit pentru veniturile sub formă de dividende, inclusiv venitul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, la 5% din suma acestora;
– stabilirea unui tratament fiscal unitar aplicabil câştigurilor din transferul titlurilor de valoare si al aurului financiar, definit potrivit legii și reportarea pierderilor în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Venituri din pensii
– începând cu anul 2016 suma lunară neimpozabilă aferentă veniturilor din pensii se majorează anual cu câte 50 lei până la atingerea valorii de 1200 lei lunar;
– acordarea posibilității pensionarilor de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat.

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
– reducerea proporţională a normei de venit, cu pierderea, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale precum şi a epizootiilor, ce afectează peste 30%din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute;

Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
– calcularea impozitului datorat la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre Camerele Notarilor Publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie.

5.Titlul V „Contribuţii sociale obligatorii”

Măsuri privind contribuţiile de asigurări sociale (CAS)
– modificarea bazei de calcul a CAS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, în sensul că aceasta va fi venitul realizat, fiind eliminată astfel posibilitatea alegerii venitului asigurat la sistemul de pensii (posibilitate permisă de sistemul actual);
– instituirea obligației de plată a cotei individuale de CAS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cu posibilitatea optării pentru cota integrală de contribuţie în vederea stabilirii integrale a punctajului de pensie.

Măsuri privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS)
– eliminarea excepţiei prin care se stabileşte că persoanele fizice care realizeazăvenituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiţii, precum și din alte surse, nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii, pensii sau venituri din activități independente;
– se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, respectivaceasta nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

6.Titlul VI „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”
– reintroducerea scutirii pentru dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile comerciale române, dacă instrumentele/titlurile de creanţă sunttranzacţionate pe o piaţă de valori mobiliare reglementată şi dobânda este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată;
– începând cu anul 2016, se propune reducerea cotei de impozitare a veniturilor din dividende obținute din România de nerezidenți de la 16% la 5%.

7. Titlul VII TVA
– implementarea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare.

8. Titlul VIII Accize și alte taxe speciale
– eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizată de transportatorii de mărfuri și persoane, având în vedere reducerea semnificativă a nivelului standard al accizelor;
– creșterea nivelului de accize pentru băuturile fermentate liniștite de la 47,38 lei/hl produs la 396,84 lei/hl produs;
– eliminarea impozitului pe țițeiul din producția internă, ca urmare a veniturilor scăzute la buget;
– eliminarea din sfera de impozitare a accizelor a categoriei „alte produse accizabile” (arme, confecții din blanuri, vehicule cu CP mai mare de 3000cm3), ca urmare a încasărilor foarte reduse la buget, fiind o discrepanță între venituri și costurile de conformare din partea operatorilor economici, respectiv cheltuielile de administrare ale autorităților;
– introducerea în sfera de impozitare din punct de vedere al accizelor nearmonizate a țigaretelor electronice și a produselor din tutun încălzit, ca urmare a tendinței de impozitare a acestor produse la nivel european.

9. Titlul IX – Impozite și taxe locale
– impozitul pe clădiri va fi stabilit în funcție de destinația clădirii(rezidențială sau nerezidențială), atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Cota impozitului: 0,08%-0,2% (clădiri rezidențiale); 0,2%-1,3% (clădiri nerezidențiale); 0,4% (clădiri utilizate pentru activități din domeniul agricol); 2% (clădiri nerezidențiale ale persoanelor juridice nereevaluate în ultimii 5 ani); 5% (clădiri nerezidențiale ale persoanelor juridice nereevaluate în ultimii 3 ani);
– impozitul pe teren: terenul de sub clădire va fi impozitat. Pentru terenul intravilan, nivelul impozitului se va stabili pe baza unor limite minime și maxime;
– impozitul pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport se vor stabili anual;
– se acordă competențe consiliilor locale de a stabili cote adiționaleimpozitelor și taxelor locale de până la 50%, față de nivelul actual de până la 20%;
– impozitele și taxele locale se vor indexa anual, rata inflației fiind comunicată pe site-ul oficial al MFP şi al MDRAP. Nu va mai fi necesară adoptarea unei HG în acest sens.

Articolul precedentRegimul fiscal al activității desfășurate de zilieri – precizări ANAF (iunie 2015)
Articolul următorSinteza saptamanii 22.06.2015 – 26.06.2015 – legislatie noua in domeniul muncii, aprobare Cod Fiscal 2016, informatii utile

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.