In atenţia utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale – obligaţia constituirii registrului de bani personali

1
175

Conform – AJFP Neamt – potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 285/28.04.2015, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale au obligaţia ca, la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în aces sens.

Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali.

Modelul, conţinutul registrului de bani personali, procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal şi regulile de completare ale acestuia a fost aprobată prin O.M.F.P. nr. 513/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 300/30.04.2015, care a intrat în vigoare la data publicării, respectiv în data de 30 aprilie 2015.

Conform prevederilor acestui ordin, registrul are paginile numerotate în ordine crescătoare şi se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicita de acesta.

Registrul de bani personali – model editabil (conform OMFP 513/30.04.2015) – click aici

De asemenea, registrul de bani personali se complează zilnic de către personalul operatorului economic, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.

Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. In sensul O.U.G. nr. 8/2015, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înţelege suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii.

IMPORTANT! – Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ordinului anterior menţionat, respectiv până la data de – detalii termen aici.

– Notificare ANAF registru de bani personali – model pentru un punct de lucru (privind constituirea acestuia) – click aici
– Model notificare ANAF privind constituirea registrelor de bani personali pe mai multe puncte de lucru – click aici

Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Registrul de bani personali se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Atentie! Operatorii economici care nu respectă obligaţia constituirii registrului de bani personali vor fi sancţionaţi, cu amendă în sumă de de – detalii sanctiuni aici.

Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ordinului anterior menţionat, respectiv până la data de 8 mai 2015.

UTIL – Regulament Intern casa de marcat – cu privire la bacșiș, registrul de bani personali și alte aspecte stipulate de OUG 8/2015 – click aici

Articolul precedentSancțiuni pentru nedeținerea registrului de bani personali – info util
Articolul următorIn atenția contribuabililor – referitor la registrul de bani personali (ANAF)

1 COMENTARIU

  1. In cazul in care un anagajat nu are bani la el scrie 0 sau nu scrie defel?
    In REGISTRU trebuie sa completeze toti angajatii sau numai cei de la casa de marcat?
    Multumesc

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.