OPANAF 320/2015 – procedura aplicare art. 78 (indice 1) din Codul de procedură fiscală

0
143

Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 114/12.02.2015 a fost publicat OPANAF 320/02.02.2015 – privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78 (indice 1) din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, va supunem atentiei textul integral al acestuia.

Multumim colegilor pentru ajutor (furnizare texte MO). Speram sa va fie de folos.

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, precum și al art. 78 (indica 1) și art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78 (indice 1) din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Procedură privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 78 (indice 1) alin. (1) din Codul de procedură fiscală,” capitolul II „Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 78 (indice 1) alin. (1) lit. b) și c) din Codul de procedură fiscală”, secțiunea B „Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia”, paragraful 2 de la punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Totodată, organul de inspecție fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului invitația prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situației sale fiscale.”

2. La anexa nr. 1 capitolul II, secțiunea C „Procedura privind verificarea de către organele de inspecție fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat”, punctele 1.1 și 1.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

„1.1. În situația în care se constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecție fiscală va solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecție fiscală, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului.
1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecție fiscală trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenței Oficiului Național al Registrului Comerțului.”

3. La anexa nr. 1 capitolul II, secțiunea D „Procedura privind verificarea de către Direcția generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat”, punctele 1.1—2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1.1. În situația în care se constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat și la sediul social.
1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenței Oficiului Național al Registrului Comerțului.

2. Identificarea domiciliului fiscal, sediului social și sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Organul de control poate solicita în scris Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizarea de informații cu privire la contribuabil.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu
București, 2 februarie 2015.
Nr. 320

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.