OPANAF 3998/2014 – modificare si completare OPANAF 5/2010 (rambursare TVA persoane impozabile stabilite în afara Comunității)

0
153

Avand in vedere ca in MO 942/23.12.2014 a fost publicat – OPANAF 3998/18.12.2014 – privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, va oferim in cele ce urmeaza textul integral al acestuia.

Speram sa va fie de folos si multumim pritenilor pentru ajutorul furnizat (texte MO).

În temeiul:

— art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
— art. 5 alin. (4), al art. 147 (indice 2) alin. (1) lit. b) și al art. 152 (indice 4) alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 85 alin. (2) și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. I, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispozițiilor art. 147 (indice 2) alin. (1) lit. b) și ale art. 152 (indice 4) alin. (11) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice, se efectuează potrivit prezentei proceduri.”

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

2. La anexa nr. I, după punctul 9.2 se introduce un nou punct, punctul 9.2. (indice 1) , cu următorul cuprins:

„9.2. (indice 1)

Dispozițiile pct. 9.2 nu sunt aplicabile cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, potrivit art. 152 (indice 4) din Codul fiscal.”

Art. II. — Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu
București, 18 decembrie 2014.
Nr. 3.998.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.