Regimul fiscal al microîntreprinderilor – informatii actualizate la nov. 2014

0
172

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineste cumulative următoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul Fiscal;
– realizează venituri, altele decât cele din consultantă si management, în proportie de peste 80% din veniturile totale;
– a realizat venituri care nu au depăsit echivalentul în lei a 65.000 euro;

– capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decât statul si autoritătile locale.
– nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comertului sau la instantele judecătoresti, potrivit legii.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu pentru entitătile care îndeplinesc conditiile mentionate mai sus.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc conditiile mentionate mai sus.

Nu sunt obligate să aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
– desfăsoară activităti în domeniul bancar;
– desfăsoară activităti în domeniile asigurărilor si reasigurărilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfăsoară activităti de intermediere în aceste domenii;
– desfăsoară activităti în domeniile jocurilor de noroc.

O persoană juridică română care este nou-înfiintată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă conditia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comertului.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu intră sub incidenta impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoana juridică română nou-înfiintată care, începând cu data înregistrării în registrul comertului, intentionează să desfăsoare activitătile pentru care nu este obligată să aplice acest sistem de impunere.

De asemenea, persoana juridică română nou-înfiintată care, la data înregistrării în registrul comertului, are subscris un capital social reprezentând cel putin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile Titlului II „Impozit pe profit”.

Optiunea este definitivă, cu conditia mentinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existentă a persoanei juridice respective. În cazul în care această conditie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 112^1 din Codul Fiscal.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Natională a României la data înregistrării persoanei juridice.

Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile mentionate mai sus.

Baza de impozitare

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplică asupra bazei de impozitare constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad:

– veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
– veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de executie;
– veniturile din productia de imobilizări corporale si necorporale;
– veniturile din subventii;
– veniturile din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
– veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalităti de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
– veniturile realizate din despăgubiri, de la societătile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
– veniturile din diferente de curs valutar;
– veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creantelor si datoriilor în lei în functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate initial;
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit prevederilor de mai sus, se adaugă următoarele:

– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
– în trimestrul IV, diferenta favorabilă dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creantelor si datoriilor în lei în functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

În cazul în care o microîntreprindere achizitionează case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune.

Anul fiscal

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfiintează sau îsi încetează existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% care se aplică asupra bazei de impozitare.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultantă si management

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultantă si management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăsit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.

Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Termenele de declarare a mentiunilor

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteste impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Persoanele juridice care se înfiintează în cursul unui an fiscal înscriu mentiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Microîntreprinderile care intră sub incidenta prevederilor art. 112^6 din Codul Fiscal, comunică organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Calculul si plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Microîntreprinderile au obligatia de a depune, până la termenul de plată a impozitului „Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, selectând rândul „impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere si o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Sursa – AJFP Valcea

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.