Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustărilor/regularizarea TVA – formular 307

1
213

Formularul 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” se completează si se depune de către:

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal (CF), în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din CF si nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

locatarul/ utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/ utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7);

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), dacă:

• este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la data declarării ca inactivă;
• a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comertului, potrivit legii, de la data înscrierii mentiunii privind inactivitatea temporară în Registrul comertului;
• asociatii/ administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăsi au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;
• nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 156^2;
• în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, si pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Obligatia declarării intervine în situatia în care persoana a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau art. 161 din CF.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin.(9) lit. g) a solicitat scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152, care:


• nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF;
• trebuie să efectueze regularizările/ ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din CF si pct. 15^2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, art. 138 din CF si pct. 16^1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 precum si pct. 45 alin. (14) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru operatiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Termen de depunere

Termenul de depunere a „Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” este:
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing;
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligatia sau, după caz, dreptul de ajustare/ corectie a ajustărilor/ regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corectii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Formularul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal sau în a cărei evidentă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite si taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau prin postă, prin scrisoare recomandată.

Alte precizări

În cazul în care din formular rezultă TVA de plată la bugetul de stat, aceasta se achită până la data depunerii declaratiei, conform art. 157 din CF, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandate postal, în contul 20.10.01.01.05 – TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor, cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Bază legală – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.223/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548/29.08.2013.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Valcea

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.