Documente necesare înregistrării C.C.M. – comunicat oficial ITM

2
388

Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate/actul adiţional la contractul colectiv de muncă se depune şi se înregistrează la compartimentul constituit la nivelul ITM. Dosarul va cuprinde (art. 144 alin.1)Legea dialogului social nr. 62/2011 :

a) Cererea de inregistrare ce va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

– numar de iesire din unitate;
– sediul unitatii;
– cod fiscal;
– nr. telefon, nr. fax;
– cod CAEN
– obiectul de activitate si ramura, natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
– nr. total de salariati beneficiari ai contractului colectiv de munca,
– durata contractului cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectoratul teritorial de munca sau de la o data ulterioara;
– mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ,
– mentiunea ca a incetat contractului colectiv de munca incheiat anterior (in situatia in care a fost incheiat un astfel de contract) sau precizarea ca nu a mai fost incheiat un contract colectiv de munca la nivelul societatii.

b) Contractul colectiv de munca/actul aditional, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (Inspectoratul Teritorial de Munca), semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre parti;

c) Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere, prin confirmare in scris- art. 140 alin. 3) – Legea dialogului social nr. 62/2011;

d) Imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca – art. 136 alin. 1) – Legea dialogului social nr. 62/2011;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

e) Dovezile de reprezentativitate ale partilor – art. 72 alin 1) litera c) coroborate cu cele ale art. 134 punctul A litera a) – Legea dialogului social nr. 62/2011 la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul;

În unităţile în care nu exista sindicate reprezentative – art. 135 alin 1) Legea dialogului social nr. 62/2011- negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

– dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor.
-dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.

g) Procesul – verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor, insotit de tabelul cu semnaturile salariatilor care au participat la alegerea acestora. Reprezentantii salriatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor

h) Procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), continand pozitia partilor.

Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati – art. 129 – Legea dialogului social nr. 62/2011;

i) Actul aditional – pentru inregistrarea Actului aditional de modificare sau prelungire la C.C.M. partile semnatare vor depune la ITM Ialomita o adresa care va fi insotita de urmatoarele documente:

• Actul aditional semnat de toate partile care au incheiat C.C.M. in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt , plus unul pentru depozitar;
• Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere
• Imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii actului aditional;
• Procesele- verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt , plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;.

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicat, partile semnatare vor fi instiintate prin adresa scrisa, cu privire la inregistrarea/ neinregistrarea contractelor colective de munca sau a actelor aditionale .

Sursa – ITM Ialomita

2 COMENTARII

  1. […] – Continutul, rolul si circuitul documentelor – in cazul Contractelor Colective de Munca – CLICK AICI – Acord angajator cu privire la alegerea unui anumit număr de reprezentanţi ai angajaţilor (model oficial) – CLICK AICI – Continutul minimal al documentelor necesare inregistrarii contractelor colective de munca (info 2013) – CLICK AICI – Încheierea, semnarea, inregistrarea sau neînregistrarea CCM – info oficial (legislatie) – CLICK AICI – Notificare incetare CCM – model oficial 2013 – CLICK AICI – Cererea de înregistrare a CCM încheiat la nivel de unitate, a acordului de muncă sau a actului adiţional de modificare a prevederilor – continut – CLICK AICI – Documente necesare înregistrării C.C.M. – comunicat oficial ITM (2014) – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.