Ordinul comun MMSC 365/2014 si MFP 741/2014 – restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

0
132

Va aducem la cunoştinta că în Monitorul Oficial nr. 454/20.06.2014 a fost publicat Ordinul comun al ministrului mediului şi schimbărilor climaterice nr. 365/19.03.2014 şi al ministrului finantelor publice nr. 741/29.05.2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi continutul unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Ordinul mentionat aprobă procedura de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule precum şi modelul şi conŃinutul următoarelor formulare:

a) cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plătii integrale si cheltuielile de judecata, precum şi alte sume stabilite de instanŃele judecătoreşti;
b) înştiintare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
c) referat privind restituirea sumelor stabilite de instanŃele de judecata prin hotărâri judecătoreşti;
d) decizie de soluŃionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plătii integrate şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanŃele de judecată prin hotărâri judecătoreşti;
e) proces-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instantele judecatoresti cu indicele preturilor de consum, precum si calculul dobanzilor cuvenite contribuabililor;
f) graficul transelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătoreşti;
g) borderou privind programarea plăŃii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
h) decizia privind compensarea obligaŃiilor fiscale;
i) nota privind restituirea unor sume;
j) evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de sume piatite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instance de judecata prin hotarari judecatoresti executorii.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăŃii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instantele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Cererile de restituire depuse de contribuabili se solutionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata transelor anuale se va efectua conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.

Contribuabilul care, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plătii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instantele judecătoreşti va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa 2 la ordin.

Conform procedurii, cererea de restituire trebuie depusă în cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui in care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data hotărârii judecătoreşti executorii.

La cererea de restituire se anexează hotărârea judecătoreasca executorie, în copie legalizată, precum şi actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreuna cu împuternicirea data acestuia, în copie. Cererea, însotită de documentele de mai sus, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin posta cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, va verifica în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitata la restituire.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

După verificarea prealabilă şi în situaŃia în care se constata că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii.

Referatul, precum si cererea de restituire si documentele depuse de contribuabil vor fi transmise, apoi, către Administratia Fondului pentru Mediu, care va stabili graficul transelor anuale aprobate la restituire.

Potrivit procedurii, graficul transelor anuale aprobate la restituire va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare transa anuală, precum si cuantumul acestora. Perioada de restituire pentru fiecare transa anuala din grafic este următoarea:

1. pentru prima transa anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării graficului, de către Administratia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent,
2. pentru următoarele transe anuale perioada de restituire este:

– pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a transei este luna aprilie a fiecăruia din următorii 4 ani,
– pentru cererile de restituire depuse in cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a transei este luna noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani.

Important! Prin tranşa anuală se înŃelege cota-parte de 20% din:
• taxa pe poluare pentru autovehicule/ taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
• cheltuielile de judecata,
• alte sume stabilite de instanŃele judecătoreşti.

În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar la ghişeul unitătii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Vrancea

Articolul precedentPrincipale modificări şi completări aduse Codului de Procedură Fiscală de OUG 40/2014
Articolul următorMFP a aprobat procedura şi termenele de restituire a sumei de 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.