Adeverinta vechime 2014 – pentru sistem privat si sistem public (functionari) – modele oficiale

1
596

Dupa cum stiti, datorita faptului ca nu se mai intocmesc si nu mai exista carti de munca (incepand cu anul 2011), se vor completa adeverinte inlocuitoare pentru fiecare angajat, drept pentru care, in cele ce urmeaza, va oferim modelele oficiale (pentru angajati la privat si pentru functionari publici). Aceste adeverinte ar trebui cerute de catre salariat la fiecare sfarsit de an (pentru siguranta) – n.r..

Astfel, in adeverinta pentru angajatii din sistemul privat, se trec mutațiile intervenite (cam la fel cum se treceau in cartea de munca) pe durata executării contractului individual de munca, respectiv: incheierea CIM, modificarea CIM, suspendarea CIM, incetarea contractului individual de munca, in timp ce adeverinta pentru functionari publici este putin diferita, atestand si vechimea în specialitatea studiilor.

PENTRU MODELUL (2014) AL ADEVERINTEI DE VECHIME – LA SALARIATI DIN MEDIUL PRIVAT – CLICK AICI

PENTRU MODELUL (2014) AL ADEVERINTEI DE VECHIME – LA FUNCTIONARII PUBLICI – CLICK AICI

Surse:
– model pentru salariati privati – www.dolj.anofm.ro
– model pentru functionari publici – Ordin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nr. 192/17.01.2013 (MO 49/22.01.2013)

Articolul precedentDeclaratii fiscale cu termen de depunere 28.02.2014 (info)
Articolul următorPlata obligaţiilor fiscale în contul unic – info cu privire la noile reglementări

1 COMENTARIU

  1. […] – nu indeplinesc conditiile de pensionare. Cine nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj ? – persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu; – persoanele care refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; – absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învaţământ; – absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii; – persoanele care au încetat raporturile de muncă sau de serviciu prin acordul părţilor sau prin demisie. Ce documente însoţesc cererea pentru indemnizaţia de şomaj? – actul de identitate, în original; – actele de studii şi de calificare, în original şi în copie; – adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale; – acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. 1. în cazul persoanelor provenite din muncă: a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi o adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei inividuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa şi alte acte care atestă existenţa unor raportu ri de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; c)adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului; 2. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă: a)carnetul de muncă, în original şi în copie, şi o adeverinţă eliberată de angajator din care sărezulte baza lunară de calcul al contribuţiei inividuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; b)decizia de revizuire medicală , în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă; c)adeverinţă de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior; 3. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora: a)carnetul de muncă, în original şi în copie, şi/sau adeverinţa de la angajator , dupa caz; b) act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu; 4. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: a)actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie; b)adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii; 5. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: a)actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie. Mai multe detalii, precum si modelul de adeverinta care se elibereaza de angajator gasiti atasat. anexa_14_anexa_26_la_norme intrebari frecvente adeverinta 12 salarii Modelul pentru adeverinta de vechime o gasiti aici . […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.