Baza legala de repunere a avansului in regim de taxare inversa – speta ANAF (26.09.2013)

0
212

Intrebare

Care este baza legala de repunere a avansului facturat in regim de taxare inversa, si daca pentru acest avans se aplica cota de 24%.

Raspuns

Prezentarea situatiei de fapt

Societatea comerciala „T” a incheiat un antecontract de vanzare – cumparare cu societatea comerciala „S” pentru un imobil. In baza acestui antecontract, „T” a achitat un avans facturat in anul 2007, pentru care a aplicat masurile de simplificare, respectiv taxare inversa iar in perioada 2008-2013 a dedus TVA aferent facturilor de avans emise de „S” in calitate de promitent vanzatoare. In anul 2013, conform aceluiasi antecontract, „S” urmeaza sa emita factura finala si sa procedeze la regularizarea avansului, Se solicita sa comunicam care este baza legala de repunere a avansului facturat in regim de taxare inversa, si daca pentru acest avans se aplica cota de 24%.

Tratamentul fiscal

Potrivit alin. (4) al art.134 din Codul fiscal, regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplica regimul de impozitare in vigoare la data exigibilitatii taxei. Alineatul (6) al aceluiasi articol precizeaza ca “Prin exceptie de la prevederile alin. (4)-(5), in cazul modificarilor de cote se aplica prevederile art. 140 alin. (3) si (4), iar pentru operatiunile prevazute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 134^2 alin. (1) si (2).”

Intelegem din adresa dvs. ca in anul 2007 ati primit de la furnizor o factura de avans in regim de taxare inversa iar in perioada 2008-2013 ati inregistrat facturi de avans in regim normal de taxare, in baza unui antecontract de vanzare-cumparare incheiat in anul 2007. Prin urmare, conform prevederilor legale invocate mai sus, in cazul in care la data emiterii facturii in anul 2007 pentru avansul facturat erau indeplinite conditiile prevazute de art.160 din Codul fiscal pentru aplicarea regimului de taxare inversa, la momentul livrarii bunului imobil, la regularizarea avansului se mentine regimul de taxare inversa in vigoare la data facturarii avansului, furnizorul fiind obligat sa aplice regimul normal de taxare numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii si suma facturata in anul 2007.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

In ceea ce priveste cota de TVA, precizam ca incepand cu data de 01.07.2010, conform art.140 alin.(1) din Codul fiscal, cota standard este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

Potrivit alineatului (6) al art. 134^1 pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.

Desi prin adresa dvs. precizati ca factura finala va fi emisa in septembrie 2013, nu rezulta daca a avut loc predarea bunului catre societatea dvs., astfel ca nu putem stabili data la care intervine faptul generator din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.

Prin urmare, in situatia in care livrarea bunului se va realiza in septembrie 2013, in opinia noastra pentru factura de avans primita in anul 2007, pentru care s-a aplicat taxarea inversa, „T”, in calitate de promitent cumparator are obligatia sa procedeze la regularizarea cotei de TVA de la 19%, cat era cota de TVA la data facturarii avansului, la cota de 24%, la data livrarii bunului imobil, pastrand regimul de taxare inversa.

Referitor la facturile de avans emise de furnizor in perioada 2008-30.06.2010 prin aplicarea cotei de 19%, precizam ca la data cand va interveni faptul generator, respectiv livrarea bunului si se va emite factura finala, furnizorul are obligatia sa efectueze regularizarea cotei de TVA de la 19% la 24%.

Totodata, precizam faptul ca este de competenta organului fiscal, in virtutea rolului sau activ,in temeiul art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa verifice si sa sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, daca documentele la care faceti referire sunt legale si indeplinesc conditiile prevazute de Codul fiscal si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.

Baza legala – Legea nr 571 / 2003 articolul 134 al. 4

Conform ANAF – Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor.

Articolul precedentTVA – cod de inregistrare fiscala activitati multiple (speta ANAF, 27.09.2013)
Articolul următorOP-FV 2013 – versiune noua a aplicatiei din aceasta luna (vers. 1.1.2)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.