Deducerea cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor efectuate de contribuabilii declaraţi inactivi şi de cei cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, în perioada în care nu au un cod valabil de TVA – dupa 05.08.2013

0
220

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/2.08.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Iata in continuare, in sinteza oficiala, principalele modificări reglementate de actul normativ menţionat referitoare deducerea cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente achiziţiilor efectuate de contribuabilii declaraţi inactivi şi de cei cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, în perioada în care nu au un cod valabil de TVA, prevederi care se aplică începând cu 5 august 2013.

1. Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală, care efectuează achiziţii de bunuri şi/sau servicii în perioada în care nu au un cod valabil de TVA iar aceste achiziţii sunt destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, au dreptul să ajusteze în favoarea lor taxa aferentă:

– bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;
– activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149 din Codul Fiscal.
– achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Taxa ajustată se înscrie în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau într-un decont ulterior.

Potrivit prevederilor actului normativ beneficiarii, persoane impozabile, care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei declarate inactive, beneficiază de deducerea TVA aferente achiziţiilor efectuate.

Contribuabilii inactivi prevăzuţi la art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală cărora le sunt incidente prevederile de mai sus sunt:

– cei nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
– cei se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
– organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

2. Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – e) din Codul Fiscal care efectuează achiziţii de bunuri şi/sau servicii în perioada în care nu au un cod valabil de TVA, iar achiziţiile efectuate sunt destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, au dreptul să ajusteze în favoarea lor taxa aferentă:

– bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;
– activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149 din Codul Fiscal.
– achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Taxa ajustată se înscrie în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau într-un decont ulterior.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 lit. b) – e) din Codul Fiscal, beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de la aceşti contribuabili.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 153 alin. (9) lit. b) – e) din Codul Fiscal cărora li se aplică prevederile menţionate mai sus sunt:

– persoanele impozabile care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
– persoanele impozabile ai căror asociaţi/administratori sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoanele impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă;
– persoanele impozabile care în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

UTIL – Modificările aduse Codului Fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 – info oficial – CLICK AICI

3. Potrivit noilor prevederi organul fiscal competent va anula înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu a persoanelor impozabile, societăţi comerciale, numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal fapte şi/sau infracţiuni pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească.

În acest context, în cazul societăţilor comerciale ai căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA.

4. Au fost abrogate prevederile potrivit cărora persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, ca urmare a nedepunerii niciunui decont de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, după prima abatere puteau fi reînregistrate în scopuri de TVA numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării iar în cazul în care abaterea se repeta organul fiscal nu ar mai fi aprobat eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

De asemenea, a fost abrogată prevederea potrivit căreia persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu ca urmare a nedeclarării de operaţiuni în deconturile de TVA depuse pe parcursul unui semestru calendaristic puteau depune o cerere de reînregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării.

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentNedepunerea la termen a raportarii contabile la 30.06.2013 – sanctiuni/amenzi posibile
Articolul următorVerificare stare bilanț (raportare contabila) la 30.06.2013 – unde facem acest lucru, chiar dacă s-a depus online sau la ghișeu?

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.