Iata ce contine proiectul de OG pentru o noua modificare a Codului Fiscal – postat de MFP ieri (29.07.2013)

1
278

Pe site-ul oficial al MFP a fost postat (în data de 29.07.2013) un nou Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare , din a carui nota de fundamentare am extras urmatoarele modificari, pe capitole din CF, textul integral al proiectului de OG putandu-l consulta la finalul articolului.

A. Titlul I „Dispoziţii generale”

1. Taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care dau drept de deducere potrivit Titlului VI, se deduce în primul decont de taxă prevăzut la art.156 (indice 2) depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior.
2. Beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabili declaraţi inactivi fiscal sau de la alte catregorii de persoane, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit.a) – e) din Codul fiscal, pot deduce taxa aferentă achiziţiilor respective dacă furnizorii se află în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare.

B. Titlul II „Impozit pe profit”

Urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 iulie 2013 se completează lista societăţilor pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2011/96/CE a Consiliului, din 30
noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor –mamă şi filialelor acestora din diferite state membre şi prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie
2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei societăţi europene sau societăţi cooperative europene între statele membre cu societăţile aflate sub incidenţa legislaţiei croate.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

C. Titlul III „Impozitul pe venit”

1. Pentru a evita o posibilă declanşare a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru, întrucât nu poate fi identificat un mecanism şi o autoritate internă care să confirme categoria corespunzătoare a instituţiei de credit, se propune abrogarea prevederii actuale privind acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la abrogarea prevederii respective, se aplică reglementările în vigoare la data efectuării acestora. Cheltuielile efectuate în perioada respectivă se deduc din veniturile impozabile din salarii obţinute la funcţia de bază, aferente anului 2013, în limita unei sume maxime de 300 lei.

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”

Urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 iulie 2013 se completează lista impozitelor şi a societăţilor cu impozitele şi societăţile aflate sub incidenţa legislaţiei croate, pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003 privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare.

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”

1. Se implementează cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de pâine, grâu şi făină. Măsura este conformă cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.
Pentru a asigura eficienţa măsurii introducerii cotei reduse de TVA în procesul de combatere a fraudei fiscale în domeniul comerţului cu pâine se propune aplicarea cotei reduse pe tot lanţul de producţie şi distribuţie, respectiv atât pentru pâine cât şi pentru materia primă principală, respectiv grâul şi făina. În scopul identificării corecte a produselor pentru care se aplică cota redusă de TVA au fost utilizate codurile corespunzătoare din Nomenclatura combinată, în cazul grâului şi a făinii, precum şi codurile CAEN în cazul pâinii.
2. Înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se anulează în cazul în care asociaţii persoanei impozabile înfiinţate potrivit Legii societãţilor nr. 31/19 au înscrise în cazierul fiscal fapte
de natura infracţiunilor, dar numai în situaţia în care aceştia sunt reprezentativi, respectiv dacă deţin minimum 10% din capitalul social al societăţii. Măsura are drept scop evitarea situaţiilor în care datorită unui asociat nesemnificativ, care nu poate influenţa activitatea unei societăţi, dar care ar avea astfel de fapte în cazierul fiscal, ar conduce la prejudicii pentru societatea comercială datorită anulării înregistrării sale ca plătitor de TVA.

Articolul precedentCine poate sa semneze raportarile contabile la 30 iunie 2013 ?
Articolul următorNu se depune declaratie de inactivitate sau altceva in contul bilantului la 30.06.2013 – de catre contribuabilii cu CA < 220.000 lei

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.