Continutul minimal al documentelor necesare inregistrarii contractelor colective de munca (info 2013)

0
290

Continutul minimal al documentelor necesare inregistrarii contractelor colective de munca, este urmatorul:

a) Cererea de inregistrare

Se inregistreaza la registratura Inspectoratului Teritorial de Munca si va contine in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:

• numar de iesire din unitate;
• numar de pagini ale contractului colectiv de munca/act aditional depus spre inregistrare;
• denumire;
• sediul unitatii, cod fiscal, nr. telefon, nr. fax;
• obiectul principal de activitate si ramura;
• natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
• numarul total de salariati beneficiari ai CCM;
• durata contractului cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectorate teritorial de munca sau de la o data ulterioara convenita intre parti mentiunea ca au lost respectate toate clauzele din CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA la nivel superior – grup de unitati, ramura sau CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA la nivel national dupa caz;
• mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ;
• notificarea de incetare a contractului colectiv de munca incheiat anterior (acolo unde a fost negociat CCM in anii anteriori si este cazul);

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

b) Contractul colectiv de munca

Trebuie sa fie semnat pe fiecare pagina de catre partenerii sociali, sa poarte stampila unitatii si a organizatiei sindicale. La finalul contractului trebuie sa existe semnaturile comisiei de negociere din partea patronatului si a sindicatului/reprezentantii salariatilor.

Contractul colectiv de munca va cuprinde pe langa elementele obIigatorii (ex: timp de munca si timp de odihna, sanatate si securitate in munca, protectia muncii si protectia sociala, concedii si zile libere, salarizare si alte drepturi salariale, formare profesionala, drepturi si obligatii ale partilor contractante etc.) si anexe care vor cuprinde: grila de salarizare cu respectarea coeficientilor de ierarhizare (unde este cazul), comisia paritara, regulamentul intern, procesul verbal de negociere a contractului colectiv de munca, semnat de accleasi parti care semneaza contractul ;

c) Hotararea judecatoreasca definitiva emisa de judecatoria in a carei raza tritoriala se afla sediul unitatii, prin care se confirma indeplinirea conditiilor de rcprezentativitate a organizatiei sindicale din unitate, reprezentativitatii sindicatelor ca parteneri sociali sau, dupa caz, afilierea la o confederatie sindicala reprezentativa;

d) Daca exista sindicat reprezentativ se vor anexa:

• hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiei sindicale din unitate si
• hotararea judecatoreasca prin care s-a acordat personalitate juridica sindicatului cu toate modificarile intervenite.

e) Daca sindicatul nu este reprezentativ dar este afiliat la o federatie sau confederatie, se va prezenta imputernicirea din partea federatiei (confederatiei) pentru anul in care se negociaza si hotararea de reprezentativitate a federatiei (confederatiei);

f) Daca nu exista sindicat reprezentativ la nivelul unitatii se vor anexa contractului colectiv de munca:

• proces verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor (se va verifica daca au participat cel putin jumatate plus unu din numarul total al salariatilor si daca reprezentantii salariatilor sunt desemnati in raport cu numarul de voturi obtinute). Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani conform art. 222 alin.3) din Codul Muncii
• tabelul cu semnaturile salariatilor care au participat la sedinta de alegere a reprezentantilor, conform cu art. 221 (2) Codul muncii.

g) Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere.

h) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca.

i) dovezile de reprezentativitate ale partilor

j) procesele verbale ale negocierii,redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt,plus unul pentru depozitar,continand pozitia partilor.

Documentatia se va depune la Inspectoratul Tentorial de Munca intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul partilor semnatare plus un exemplar, din care:
• Un exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca;
• Un exemplar pentru angajator;
• Cate un exemplar pentru fiecare sindicat semnatar / reprezentantii salariatilor

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – ITM Gorj

Articolul precedentDeclaratia 100 – versiune noua a PDF-ului inteligent (vers. 1.2.1) – incepand cu 09.07.2013
Articolul următorSinteza saptamanii 08.07.2013 – 12.07.2013 – documente utile in domeniul salarizarii, ghid-uri oficiale, etc.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.