Implementarea grupului fiscal unic

0
180

Va supunem atentiei (prin intermediul unei informatii oficiale), contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) – principalele prevederi referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea grupului fiscal unic ca persoană impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) conform art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din Normele metodologice date în aplicarea articolului menţionat, completate cu Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013.

În vederea implementării grupului fiscal unic de TVA se depune la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să cuprindă următoarele informaţii:

– numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru;
– dovada că membrii sunt în strânsă legătură;
– numele membrului numit reprezentant.

Cererea este însoţită de certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte documente justificative din care rezultă componenţa acţionariatului persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum şi proporţia de participare a acţionarilor la constituirea capitalului social.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii însoţită de documentele justificative.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

În acest sens, organul fiscal competent va emite „Decizia privind aprobarea implementării grupului fiscal unic”, respectiv, „Decizia privind respingerea implementării grupului fiscal unic”, pe care le va comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună următoare datei comunicării deciziei de aprobare emisă de organul fiscal.

Condiţiile de înfiinţare a grupului fiscal unic – CLICK AICI

Important! – Pe baza „Deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal unic”, organul fiscal competent marchează în vectorul fiscal, la rubrica „Taxă pe valoarea adăugată”, atât pentru reprezentantul grupului, cât şi pentru ceilalţi membri, calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal unic, fără să fie anulate codurile de înregistrare în scopuri de TVA. Marcajul în vectorul fiscal se face informatic şi conţine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel încât, în situaţia nedepunerii decontului de TVA să fie notificat, conform procedurii în vigoare, doar reprezentantul grupului.

Sursa (institutie careia ii lumtumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – DGFP Valcea

Articolul precedentModel anunţ prin care se confirmă depunerea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2012 – pentru entitati cu CA>10 mil. lei
Articolul următorSediile permanente apartinind persoanelor juridice straine – info iunie 2013

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.