Codul de Procedură Fiscală – modificări şi completări aduse de OUG 50/2013

1
316

Dupa cum stiti, din articolul nostru de ieri, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/3.06.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2013text integral – privind reglementarea unor măsuri fiscale, iar in cele ce urmeaza, prezentăm (in sinteza oficiala) modificările şi completările aduse Codului de Procedură.

Ţinând cont de prioritatea obiectivului de creştere a performanţei colectării veniturilor bugetare în cadrul căruia un rol important revine şi măsurilor de constrângere pentru neconformarea la plată a obligaţiilor fiscale şi pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului, începând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente după 1 iulie 2013.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân aplicabile în proporţie de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la această dată, respectiv 5% din obligaţiile fiscale principale stinse dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, iar după împlinirea termenului de 60 de zile nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia celor cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, precum şi creanţele bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executării silite.

Pot deveni debitori şi persoanele care îşi asumă obligaţia de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de plată. În acest caz, bunurile imobile oferite în vederea stingerii prin dare în plată trebuie să nu fie supuse executării silite şi să nu fie grevate de alte sarcini.

Bunurile imobile trecute în proprietatea publică sunt date în administrare în condiţiile legii, cu condiţia menţinerii, pe o perioadă de 5 ani, a uzului şi a interesului public. Până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, imobilul se află în custodia instituţiei care a solicitat preluarea în administrare. Instituţia care are bunul în custodie are obligaţia inventarierii acestuia, potrivit legii.

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentModificarea la 2.500 lei a valorii de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe incepand cu data de 01 iulie 2013
Articolul următorDeclaratia 100 – actualizare PDF inteligent in data de 05.06.2013 (versiune 1.2.0)

1 COMENTARIU

  1. […] Dacă în termen de 2 ani de la data comunicării deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale, amânarea la plată nu a fost finalizată, aceasta încetează, iar organul fiscal comunică contribuabilului decizia de încetare a amânării la plată. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii pe întreaga perioadă de amânare la plată. UTIL – Codul de Procedură Fiscală – modificări şi completări aduse de OUG 50/2013 – CLICK AICI […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.