Declaraţia 200 aferentă anului 2012 – venituri din activităţi independente (info 2013)

0
154

Au obligaţia de a depune Declaraţia 200 persoanele fizice care, în anul 2012, au realizat:

venituri comerciale din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere; practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;

venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală: brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit(drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 10%); venituri din asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică, pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 3%, ca plată anticipată în contul impozitului anual.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Atenţie!

La completarea formularului 200, în modulul B „Date privind venitul/câştigul net anual”, în cadrul cheltuielilor deductibile s-a introdus rândul „Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii” unde se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plăţile anticipate efectuate reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activităţi independente.

Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie.

Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Declaratia 200 – a fost publicat PDF-ul inteligent pentru raportarea veniturilor realizate in 2012 – click aici

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei 200 persoanele fizice care, în anul 2012, au realizat venituri din activităţi independente:

– pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16% potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;
– impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Sursa – DGFP Valcea

Articolul precedentExport si import in PDF-ul inteligent pentru generare “Declaratia 112″ – la aparitie versiune noua (tutorial 2013)
Articolul următorOUG 27/2013 – modificare si completare OUG 64/2009 (text integral) – MO 223/2013

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.