Declaratii fiscale cu termen limita de depunere 25.02.2013 (info)

5
222

Până luni, 25 februarie 2012, după caz, trebuie depuse la Fisc urmatoarele declaratii:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012 ;

Declaraţie privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. Reglementare: art. 34 alin. (5) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012;

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2013, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate, formular 172 , avizată de Agenţia Domeniilor Statului. Formularul se completează şi se depune de către plătitorii de redevenţă, beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului. Reglementare: OPANAF nr. 8/2013;

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 3.665/2011. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 ianuarie 2012;

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012;

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …., formular 392A. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Cod Fiscal, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei. Reglementare: art. 156^3 alin. (4) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.081/2011;

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …., formular 392B. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Cod Fiscal, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Reglementare: art. 156^3 alin. (5) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.081/2011;

Declaratia 392 – temen depunere, particularitati, aplicatie, resurse – recapitulare articole 2013 – CLICK AICI

Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …. , formular 393. Se depune către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Cod Fiscal, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Reglementare: art. 156^3 alin. (6) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.081/2011;

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011.

Sursa – DGFP Valcea

Articolul precedentCare este amenda pentru nedepunerea Declaratiei 205 pana la data de 28.02.2013 (venituri aferente 2012)
Articolul următorAFM declaratii 2013 – aplicaţia de întocmire a declaraţiior privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu este acum la versiunea 1.7

5 COMENTARII

  1. […] – Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate, formular 400. Reglementare: art. 119 alin. (1^1) Cod Fiscal; OMEF nr. 564/2007. Declaratii fiscale cu termen limita de depunere azi, 25.02.2013 (info) – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.