Termen depunere declaratia 200 in anul 2013 – pentru anul fiscal 2012

5
207

OPANAF 24/2013text integral – pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – a stabilit si noile termene de depunere a D 200 pentru 2013.

Astfel, termenul de depunere pentru D 200 in anul 2013 este:

anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului – RESPECTIV 25.05.2013;
ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia 200 – nou model incepand cu data de 21.01.2013 – adus de OPANAF 24/2013 – CLICK AICI

Declaratia 200 – a fost publicat PDF-ul inteligent pentru raportarea veniturilor realizate in 2012 – CLICK AICI

Declarația se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b).

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Anunțuri publicitare

5 COMENTARII

  1. […] Noutatea principala, incepand cu ultimii ani (cu privire la Declaraţia 200), o constituie faptul ca începând cu raportările pentru anul 2011 (cele de anul trecut), s-au schimbat atat softul de raportare (PDF inteligent) cât şi modalitatea de depunere, in sensul ca acum se poate depune D 200 si online. Termen depunere declaratia 200 in anul 2013 – pentru anul fiscal 2012 – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.