AcasăSituatii financiare anualeCine are obligatia depunerii situatiilor financiare la 31.12.2012 ?

Cine are obligatia depunerii situatiilor financiare la 31.12.2012 ?

Conform noului OMFP 40/15.01.2013 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 44/2013) – text integral aici – in anul 2013 (pentru anul fiscal 2012) , au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale , inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, respectiv:

– societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
– instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
– subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009 şi anume: 3.650.000 euro – total active; 7.300.000 euro – cifra de afaceri netă; 50 – număr mediu salariaţi, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţ, cod 10;
– cont de profit şi pierdere, cod 20;
– situaţia modificărilor capitalului propriu;
– situaţia fluxurilor de numerar;
– note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”.

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute mai sus întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:

– bilanţ prescurtat, cod 10;
– cont de profit şi pierdere, cod 20;
– note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind:

– bilanţ simplificat, cod 10;
– cont de profit şi pierdere, cod 20.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare întocmesc situaţii financiare anuale.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007.

Termen depunere bilant la 31.12.2012 (situatii financiare anuale) – in anul fiscal 2013 – CLICK AICI

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, vor fi avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile cuprinse în Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Sursa – DGFP Valcea

8 COMENTARII

  1. […] – Termen depunere bilant la 31.12.2012 (situatii financiare anuale) – in anul fiscal 2013 – CLICK AICI – OMFP 40/2013 – întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale (legislatie bilant la 31.12.2012) – CLICK AICI – Cine are obligatia depunerii situatiilor financiare la 31.12.2012 ? – CLICK AICI […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!