AcasăTVA - modificari si noutatiSituatii in care se anuleaza inregistrarea in scopuri TVA a persoanei impozabile...

Situatii in care se anuleaza inregistrarea in scopuri TVA a persoanei impozabile – info noiembrie 2012

Va prezentam in continuare situatiile în care se anuleaza înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile – conform art. 153 alin. (9) si (91) si art. 153 (indice 1) alin. (11) din Codul fiscal, material elaborat de DGFP Brasov. Astfel, înregistrarea în scopuri de TVA persoanei impozabile se anuleaza daca:

a) Este declarata inactiva fiscal potrivit art. 78 (indice 1) Cod procedura fiscal – art. 153(9)a)

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – din oficiu – art. 153(9 indice 1)a)
– Data anularii înregistrarii în scopuri de TVA – data comunicarii deciziei de declarare în inactivitate
– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, organele fiscale înregistreaza persoanele impozabile în scopuri de TVA din oficiu, de la data la care a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii

b) A intrat în inactivitate temporara înscrisa în registrul comertului- art. 153(9)b)

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – din oficiu – art. 153(9 indice 1)a)
– Data anularii înregistrarii în scopuri de TVA – data înscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara în registrul comertului
– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, organele fiscale înregistreaza persoanele impozabile în scopuri de TVA din oficiu, de la data la care a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

c) Asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila au înscrise în cazierul fiscal-art. 153(9)c):
*** infractiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal si/sau
*** faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) OG nr. 75/2001: atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal ramasa definitiva în sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarâre judecatoreasca.

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – din oficiu – art. 153(9 indice 1) b)
– Data anularii înregistrarii în scopuri de TVA – de la data comunicarii deciziei privind anularea din oficiu a înregistrarii în scopuri de TVA
– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, organele fiscale înregistreaza persoana impozabila în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, daca înceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
– Solicitarea înregistrarii se face prin completarea si depunerea formularului 099-”Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9 indice 1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” prevazut de Ordinul ANAF nr. 1426/2012, bifând casuta de la pct. 1.

Formularul 099 se completeaza în doua exemplare si se depune la registratura organului fiscal sau prin posta cu confirmare de primire, putând fi descarcat de pe portalul ANAF-sectiunea Asistenta contribuabili-Formulare si programe utile-Toate formularele cu explicatii – SAU DIRECT DE AICILINK MODEL D 099.

d) Nu a depus pe parcursul unui semestru niciun decont de TVA (lunar sau trimestrial), dar nu este declarata inactiva sau în inactiviate temporara – art. 153(9)d)

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – din oficiu – art. 153(9 indice 1)c)
– Data anularii înregistrarii în scopuri de TVA – din prima zi a celei de-a 2-a luni urmatoare respectivului semestru, respectiv:

*** 1 august pentru persoanele impozabile care nu au depus niciun decont de TVA în primul semestru calendaristic;
*** 1 februarie pentru persoanele impozabile care nu au depus niciun decont de TVA încel de-al doilea semestru calendaristic.

– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, organele fiscale înregistreaza persoana impozabila în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa.

– Solicitarea înregistrarii se face prin completarea si depunerea formularului 099, bifând casuta de la pct. 2;
– Dupa prima abatere persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, daca îndeplinesc toate conditiile prevazute de lege, numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea înregistrarii.

OSERVATIE – În cazul în care abaterea se repeta dupa reînregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

e) În deconturile TVA depuse – art. 153(9)e):
*** pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru, în cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica si
*** pentru 2 perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – din oficiu – art. 153(9 indice 1)d)
– Data anularii înregistrarii în scopuri de TVA – din prima zi a celei de-a 2 luni urmatoare respectivului semestru calendaristic, astfel – 1 august, respectiv 1 februarie, pentru persoanele care în niciun decont de TVA dintre cele depuse pentru perioada ianuarie – iunie, respective iulie-decembrie, nu au declarat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii
– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, organele fiscale înregistreaza persoana impozabila în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai târziu în cursul lunii urm_toare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA
– Solicitarea înregistrarii se face prin completarea si depunerea formularului 099, bifând casuta de la pct. 3;
– Data înregistrarii în scopuri de TVA este data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

OBSERVATIE – În situatia în care persoana impozabila nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

f) Persoana nu era obligata sa solicite înregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA – art. 153(9)f)

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – la solicitare sau din oficiu-pct. 66(15)

g) În situatia prevazuta la art. 152 alin. (7), respectiv solicitarea anularii înregistrarii în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care în cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal – art. 153(9)g)

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA – la solicitare prin formularul 096-art. 152(7), Ordinul ANAF nr. 53/2012;

ATENTIE !!!

Începând cu 1 ianuarie 2012, persoanele impozabile carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), pâna la data reînregistrarii în scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevazut la art. 152, respectiv nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate în perioada în care nu au cod valid de TVA, dar au obligatia sa colecteze TVA emitând facturi cu TVA pentru operatiunile impozabile desfasurate în perioada respectiva, fiind supusi obligatiei de plata a TVA astfel colectata.

TVA colectata, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate în perioada în care contribuabilii mentionati nu au cod valid de TVA, se declara în declaratia 311 (vezi in continuare), care se depune la organul fiscal, conform art. 156 (indice 3) alin. (10) pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.) – conform art. 153 alin. (9 indice 1) lit. d) teza a 4-a, art. 11 alin. (1 indice 1), (1 indice 3), (1 indice 4) Cod fiscal, OPANAF nr. 418/2012.

În cazul în care aceste persoane impozabile efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita, depun declaratia 311, dar plata taxei se efectueaza de organul de executare silita sau, dupa caz, de comparator. [art. 156 (indice 3) alin. (10), pct. 75 din norme, pct. 80 (indice 1) alin. (2) din norme]

Începând cu 1 iulie 2012, cumparatorii care efectueaza achizitii de la persoanele impozabile carora li s-a anulat codul de TVA nu au drept de deducere a TVA pentru achizitii, cu exceptia achizitiilor de bunuri prin procedura de executare silita.

Exceptie: Cumparatorii care efectueaza achizitii de la persoane impozabile aflate în categoria inactivilor fiscali, începând cu data 27 noiembrie 2004, nu au dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferenta achizitiilor, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate prin procedura de executare silita.

OBS.!!! – Inactivii fiscal – daca desfasoara activitati economice, pe lânga faptul ca nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate în perioada în care nu au cod valid de TVA, nu au nici dreptul de deducere a cheltuielilor cu achizitiile efectuate. [art. 11 alin. (1 indice 1) si (1 indice 2) Cod fiscal]


Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!

Descoperă mai multe la CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura