Instrucţiuni de completare a Declaratiei/Formularului (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”

5
215

Formularul (097)Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasarese completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art.1563 alin.(11) şi alin.(12) din Codul fiscal.

Formularul (097) se utilizează şi în situaţia prevăzută de art.II alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „I. Felul declaraţie”

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Secţiunea „II. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.
Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA ” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA atribuit potrivit art.153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaţia de a notifica organul fiscal.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (al persoanei impozabile.


Secţiunea „III. Reprezentare prin împuternicit”
– se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii Caseta „Nume, prenume/Denumire” – se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Declaratia / Formular 097 (notificare aplicare TVA la incasare) – model editabil in Word – de depus pana la data de 25.10.2012 – click aici

Secţiunea IV – „Aplicarea sistemului TVA la încasare” – se completează de către persoana impozabilă care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care are obligaţia să notifice organului fiscal faptul că cifra de afaceri realizată, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, după cum urmează:

a) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit dispoziţiilor art. II alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Declaraţia se depune, în această situaţie, până la data de 25 octombrie 2012, inclusiv.
b) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) din Codul fiscal, după data de 30 septembrie 2012, a cărei cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Declaraţia se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv.
c) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, după data de 30 septembrie 2012, a cărei cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscal din anul 2013. Declaraţia se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv.
d) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, potrivit dispoziţiilor art. 134(2) alin.(3) lit.a) din Codul fiscal.

Declaraţia se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie inclusiv, potrivit art. 1563 alin.(11) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, întrucât cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună declaraţia în condiţiile lit.a).

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Secţiunea V – „Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” – se completează de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi a cărei cifră de afaceri, calculate potrivit dispoziţiilor art. 134(2) alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei.

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 1563 alin.(12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

PS – informatiile de mai sus sunt extrase din OPANAF 1529/2012 – reglementarea oficiala a Formularului/Declaratiei (097) – TEXT INTEGRAL AICI

Articolul precedentOMFP 1286/2012 – reglementări contabile conform IFRS pentru SC ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Articolul următorCodul de Procedură Fiscală – noile reglementari au intrat in vigoare

5 COMENTARII

  1. […] – Formular 097 (notificare aplicare TVA la incasare) – model editabil in Word – de depus pana la data de 25.10.2012 – CLICK AICI – Termenele de depunere ale Formularului (097) – notificare catre ANAF privind aplicarea sistemului TVA la încasare – CLICK AICI – Operaţiuni pentru care nu se aplică noul sistem de TVA (sistemul TVA la încasare) – click aici – Instrucţiuni de completare a Declaratiei/Formularului (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.