Procedura interna a ANAF de stabilire a contribuţiilor sociale obligatorii pentru persoane fizice – util

1
181

Incepând cu 1 iulie 2012, a fost aprobat Ordinul intern al preşedintelui ANAF nr. 1.176/2012 pentru aprobarea unor proceduri de stabilire a contribuţiilor sociale obligatorii conform capitolului II al titlului IX indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică), ale carui prevederi le puteti lectura mai jos intr-o sinteza oficiala.

Proceduri şi formulare

Prin ordinul menţionat mai sus au fost aprobate următoarele proceduri şi formulare:

– „Procedura de stabilire a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice potrivit capitolului II al Titlului IX indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”- Anexa nr. 1;

– „Procedura de stabilire a plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit capitolului II al Titlului IX indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”- Anexa nr. 2;

– „Procedura de stabilire a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice potrivit capitolului II al Titlului IX indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012”- Anexa nr. 3;

– formularele „Notificare” şi „Referat”- Anexa nr. 4.

Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurilor menţionate mai sus este:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Pentru contribuabilii preluaţi începând cu 1 iulie 2012 pe baza Protocolului de predare-primire încheiat cu Casele de Asigurări Sociale, organul fiscal competent, administrează obligaţiile de plată privind contribuţiile de asigurări sociale pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012, în baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală ca urmare a preluării acestora de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPAS) şi Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate (CNASS) .

Pentru contribuţiile de asigurări sociale, se vor genera, cu ajutorul aplicaţilor informatice, pe baza informaţiilor din declaraţiile privind venitul asigurat preluate de la CNPAS, venitul bază lunară de calcul, contribuţia de asigurări sociale lunară şi obligaţiile de plată trimestriale pentru trimestrele III şi IV 2012.

Pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate se vor genera, cu ajutorul aplicaţilor informatice, pe baza informaţiilor privind contribuţia lunară, preluate de la CNASS, obligaţiile de plată pentru trimestrele III şi IV 2012.

Stabilirea obligaţiilor de plată privind contribuţiile sociale pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012 pentru contribuabilii persoane fizice care încep activitatea în cursul anului fiscal şi care datorează contribuţii sociale obligatorii începând cu 1 iulie 2012, se face de către organele fiscale competente, prin decizie de impunere conform procedurilor menţionate mai sus.

Alte precizări

Contribuabilii care au avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii pot rectifica venitul declarat, astfel:

pentru perioade ulterioare datei de 1 iulie 2012 – prin depunerea unei Declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600, având bifată căsuţa corespunzătoare de rectificare de pe formular;

pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2012, potrivit procedurilor prevăzute de legea specială (Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare).

Sursa – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.