Obligatii declarative pentru contribuabilii care solicita scoaterea din evidenta TVA (dupa iulie 2012)

0
184

Contribuabilii care solicita scoaterea din evidenta trebuie sa depuna ultimul decont de TVA – formular 300, indiferent care a fost perioada fiscala la TVA (luna sau trimestru), pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care a fost comunicata decizia de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA.

În acest ultim decont de taxa depus, contribuabilii au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa [ajustarile de TVA se efectueaza conform art. 148 lit. c) din Codul fiscal, pct. 53 alin. (6) din norme, art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal si pct. 54 alin. (5) din norme, pct. 61 alin. (6) lit. c) si alin. (8) din normele date în aplicarea art. 152 alin. (7), art. 161].

EXCEPTIE! Persoanele impozabile care solicita în cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA NU au obliga_ia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pâna la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Persoanele impozabile care nu au efectuat ajustarile de taxa în ultimul decont depus pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care a fost comunicata decizia de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune “Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata” – formularul 307, în care vor declara ajustarile efectuate conform art. 148, 149 sau art. 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate.

Daca aceste persoane trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA în conformitate cu prevederile din norme, depun pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit aceasta obligatie “Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata” – formularul 307. [art. 156(indice 3) alin. (9) Cod fiscal]

ATENTIE – Daca persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA are calitatea de locatar/utilizator într-un contract de leasing având ca obiect active corporale fixe si transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, aceasta are obligatia sa ajusteze TVA si sa declare sumele rezultate din ajustarea TVA, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate, prin formularul 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata”. [pct. 61 alin. (9) norme ]

Data la care bunul se considera achizitionat din punctul de vedere al TVA de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de proprietate de catre locator/finantator. Pentru taxa aferenta achizitiei bunurilor de capital care au fost cumparate de locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare începe la data de 1 ianuarie a anului în care a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data transferului dreptului de proprietate. [pct. 54 alin. (1) norme]

OBS: Persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, dar care are obligatia de a se înregistra în scopuri de taxa conform art. 153 (indice 1) întrucât efectueaza achizitii intracomunitare care depasesc plafonul de 10.000 euro sau care primeste/presteaza servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2), trebuie sa solicite, pe baza formularului 091, înregistrarea speciala în scopuri de TVA conform art. 153 (indice 1), concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Concomitent cu solicitarea de înregistrare speciala în scopuri de TVA conform art. 153 (indice 1) se solicita, pe baza formularului 095 si a certificatelor de cazier judiciar ale asociatilor si administratorilor în cazul societatilor comerciale, si înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, conform art. 158 (indice 2). [art. 152 alin. (72) Cod fiscal]

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Înregistrarea speciala în scopuri de TVA conform art. 153 (indice 1), va fi valabila începând cu data anularii înregistrarii în scopuri de TVA conform art. 153. Formularele 091, 095, 096, 307 pot fi descarcate de pe site-ul MFP: www.mfinante.ro/portal ANAF/Asistenta contribuabili/Toate formularele cu explicatii/Formular 091/095/096/307, sau pot fi obtinute de la organul fiscal.

Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabila realizeaza în cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri mai mare sau egala cu plafonul de scutire de 220.000 lei are obliga_ia sa se înregistreze în scopuri de TVA si dupa înregistrare are dreptul sa efectueze ajustarile de taxa în favoarea sa, conform art. 145 alin. (4) , pct. 45 alin. (1) – (3) din norme, pct. 61 alin. (10) – (12) din normele meodologice date în aplicarea art. 152. Ajustarile vor fi reflectate în primul decont de taxa depus dupa înregistrarea în scopuri de TVA sau, dupa caz, într-un decont ulterior. [art. 152 alin. (71) Cod fiscal]

Sursa – DGFP Arges

Articolul precedentAtentie – aplicatia OP/FV 2012 este acum la versiunea 1.0.4 (iulie 2012)
Articolul următorDeclaratii fiscale ce trebuie depuse pana la data de 25.07.2012

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.