Instructiuni completare D 600 – conform OPANAF şi OPCNPP nr. 874/221/I.C./2012

4
337

Va prezentam in continuare instrucțiunile de completare a formularului “Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” – D 600model aicicod 14.13.03.03 – extrase din Ordinul comun al Preşedintelui ANAF şi al Preşedintelui CNPP nr. 874/221/I.C./2012 – ordin publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421, din 25 iunie 2012.

1. Depunerea declarației

În conformitate cu prevederile art.296^21 alin.(1) din Codul fiscal, declarația se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activități economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

GHIDUL OFICIAL ANAF – privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri – click aici

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I ‐ III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii declarației.

Declarația se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declarația se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale.În acest caz, data depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor, conform art. 83 alin. (3^1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Contributii sociale datorate de Persoanele Fizice Autorizate, Intrepinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, Profesii Libere – începând cu 1 iulie 2012 – CLICK AICI

2. Organul fiscal competent

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

3. Modificarea declarației

3.1. Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.
3.2. Declarația rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declarația care se corectează, bifându‐se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.
3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu‐se toate datele şi informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

4.Completarea declarației

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună‐credință informațiile prevăzute de formular. Declarația se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2012). Caseta „Declarație rectificativă” – se bifează cu X în situația în care declarația este rectificativă.

Capitolul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă, conform legii.
Cod numeric personal ‐ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.
În cazul în care declarația este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Banca, Cont bancar (IBAN) ‐ se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Capitolul II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de contribuabili la sistemul public de pensii, după caz.

Contributii sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri cu regim de retinere a impozitului la sursa – click aici

Capitolul III. VENIT BAZĂ LUNARĂ DE CALCUL AL CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii în cursul anului fiscal, rubrica venit bază de calcul se completează începând cu luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

Capitolul IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care obligația de declarare a veniturilor se îndeplineşte de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Contributii sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri agricole – dupa data de 01.07.2012 – click aici

Articolul precedentModel Declaratia 600 – oficial, conform cu OPANAF 874/2012 (privind venitul asigurat la sistemul public de pensii)
Articolul următorLege nr. 31/16.11.1990 – privind societăţile comerciale (text actualizat)

4 COMENTARII

  1. Buna ziua,
    un prieten medic s-a inregistrat la Finante pt ca va realiza venituri dintr-un contract cu un spital. Cum pot sa imi dau seama daca este PFA sau intreprindere individuala pentru ca el nu stie. Este vreo diferenta intre cele doua in ceea ce priveste calculul impozitului pe venit sau al declaratiilor care trebuie depuse?

    Multumesc!
    O zi buna!

  2. @liana – cel mai bine este sa mearga la comp. pers fizice de la DGFP-ul local si sa intrebe cum este inscris in vector.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.