Prevederi noi privind modificarea (din oficiu) a vectorului fiscal cu privire la TVA

1
248

Dupa cum stiti, in urma articolului nostru din aceasta saptamana, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356/25.05.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 700/2012text integral aici – pentru aprobarea „Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la taxa pe valoarea adăugată (TVA), precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare” – principalele reglementări prevăzute de actul normativ fiind redate in continuare.

La data intrării în vigoare a acestui act normativ, se abrogă Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.786/2010 pentru aprobarea „Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292/05.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile în care se efectuează modificarea vectorului fiscal

Procedura se aplică de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, ori de către organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de Procedură Fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125 indice 1 alin. (2) din Codul Fiscal, astfel:

a) pentru înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 153 indice 1 alin. (4) din Codul Fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 alin.(1) lit. b), alin. (2), alin. (4) sau alin.(5) ori ale art. 153 indice 1 alin. (1), după caz, din Codul Fiscal şi care nu solicită înregistrarea;
b) pentru înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) indice 1, lit. a) din Codul Fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) şi b) din Codul Fiscal;
c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153 indice 1 alin. (11), după caz, din Codul Fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78 indice 1 din Codul de Procedură Fiscală;
d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153 indice 1 alin. (11), după caz, din Codul Fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului;

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) sau art. 153 indice 1 alin. (11), după caz, din Codul Fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul Fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă;
g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul Fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;
h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal;
i) pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal.

După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, respectiv după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă, procedează la actualizarea informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sau în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, conform art. 153 din Codul Fiscal.

După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă, procedează la radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

– data reactivării contribuabilului prin decizia organului fiscal competent;
– data înregistrării în Registrul Comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii;
– data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele prevăzute mai sus.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

– de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;
– de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în Registrul Comerţului;
– de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;
– de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Alte precizări

Prin actul normativ menţionat mai sus s-au aprobat modelul şi conţinutul formularelor utilizate în aplicarea procedurii respective:

1. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
2. Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
3. Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;
4. Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Sursa info – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

 1. buna ziua.
  am niste nelamuriri legate de facturarea sau nu cu tva de pe o firma; mai precis am 2 cazuri in care emit facturi de comisioane:
  1.pt gasirea unor clienti care sa investeasca sau sa-si vanda marfa pe teritoriul romaniei.
  2. si pentru servicii de consultanta- certificari iso, consultanta financiar contabila, analiza financiar contabila etc
  M-ar interesa cazurile in care facturez:
  a) catre o firma din bulgaria inregistrata in scopuri de tva
  b) catre o firma din cipru neinregistrata in scopuri de tva
  Mentionez ca sunt inregistrat in registrul operatorilor intracomunitari.
  Se factureaza in ambele cazuri fara tva??

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.