ATENTIE – astazi 25.05.2012 – este termenul limita pentru depunerea D 200, D 201 si D 230

0
170

Astazi, 25 mai 2012, este termenul limită pentru depunerea declaraţiilor aferente veniturilor realizate în anul 2011, respectiv:
– Declaraţia privind veniturile realizate din România – formular 200;
– Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate – formular 201.

Formularul 200

Se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri:

– venituri din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă;
– venituri din activităţi agricole determinate în sistem real;
– venituri realizate într-o formă de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere;
– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

RESURSE UTILE PENTRU DEPUNEREA D 200 IN 2012 – CLICK AICI

Formularul 201

Au obligaţia completării şi depunerii formularului 201:

– persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;
– persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă.

Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, din: profesii libere; activităţi comerciale; valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; activităţi agricole; dividende; dobânzi; premii; jocuri de noroc; transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare; alte venituri din investiţii; pensii; alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Depunerea formularului 201 – Declaratie privind veniturile din strainatate pentru anul 2011 – click aici

Formularul 230

Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor îşi pot exprima opţiunea privind destinaţia unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, şi unităţilor de cult, prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii formularului 200 pot să opteze pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, completând modulul III pct. 2 din formular.

MODEL DECLARATIA 230 – CLICK AICI

Atenţie! Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din activităţi independente, care fac obiectul declarării în formularul 200, dar nu depun acest formular din diverse motive (impozit final de 16% conform art. 52, impunere la normă de venit, venituri din închirieri în care chiria este în lei) pot depune formularul 200 pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul datorat pe venitul net, completând doar modulul III pct. 2 din formular.

Deoarece formularul 230 reprezintă o cerere a contribuabililor, pentru a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută de lege, cu termen de depunere 25 mai a.c., depunerea acestui formular după data menţionată nu-şi mai produce efecte.

Ce declaratii fiscale mai trebuie depuse pana la data de 25.05.2012 (termene limita importante) – click aici

Sancţiuni

Nedepunerea sau depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România” – formular 200, precum şi a „Declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate”- formular 201, după data de 25 mai a.c., se sancţionează cu amendă între 50 şi 500 lei.

via – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.