Organizarea evidenţei pentru orice operaţiune reglementată de Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

7
213

Prezentam in continuare contribuabililor înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) principalele aspecte referitoare la organizarea evidenţei pentru orice operaţiune reglementată de Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare.

Persoane obligate să ţină evidenţe pentru operaţiunile taxabile

Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice.

Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operaţiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, în scopul desfăşurării oricărei operaţiuni, trebuie să ţină evidenţe pentru orice operaţiune reglementată de prevederile legale referitoare la TVA.

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor achiziţiilor intracomunitare.

Atenţie! Evidenţele prevăzute mai sus trebuie întocmite şi păstrate astfel încât să cuprindă informaţiile, documentele şi conturile, inclusiv registrul nontransferurilor şi registrul bunurilor primite din alt stat membru.

Organizarea evidenţei operaţiunilor

Fiecare persoană impozabilă va ţine următoarele evidenţe şi documente:

1. evidenţe contabile ale activităţii sale economice;
2. al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta şi legate de activitatea sa economică;
3. facturile sau alte documente primite şi legate de activitatea sa economică;
4. documentele vamale şi, după caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară şi achiziţia intracomunitară de bunuri realizate de respectiva persoană;
5. facturile şi alte documente emise sau primite de respectiva persoană pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, achiziţiilor intracomunitare sau importurilor;
6. un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunităţii pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (12) lit. f) – h) din CF, precum şi pentru alte situaţii în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea şi adresa primitorului, un număr de ordine, data transportului bunurilor, descrierea bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor care se întorc după prelucrare sau expertiză, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora şi o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operaţiuni, după caz, precum şi data emiterii acestor documente.

De reţinut! Nu trebuie completat acest registru pentru următoarele bunuri:

– mijloacele de transport înmatriculate în România;
– paleţi, containere şi alte ambalaje care circulă fără facturare;
– bunurile necesare desfăşurării activităţii de presă, radiodifuziune şi televiziune;
– bunurile necesare exercitării unei profesii sau meserii dacă: preţul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depăşeşte nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru şi cu condiţia ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 7 zile în afara României; sau preţul ori valoarea normală pe fiecare bun nu depăşeşte nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru şi cu condiţia ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 24 de luni în afara României;
– computerele portabile şi alt material profesional similar care este transportat în afara României în cadrul unei deplasări de afaceri de către personalul unei entităţi economice sau de către o persoană fizică autorizată;

7. un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Comunităţii în România sau care au fost importate în România ori achiziţionate din România de o persoană impozabilă nestabilită în România şi care sunt date unei persoane impozabile în România în scopul expertizării sau pentru lucrări efectuate asupra acestor bunuri în România, cu excepţia situaţiilor în care prin ordin al ministrului finanţelor publice nu se impune o asemenea obligaţie. Registrul bunurilor primite nu trebuie ţinut în cazul bunurilor care sunt plasate în regimul vamal de perfecţionare activă. Acest registru va cuprinde:

– denumirea şi adresa expeditorului;
– un număr de ordine;
– data primirii bunurilor;
– descrierea bunurilor primite;
– cantitatea bunurilor primite;
– data transportului bunurilor transmise clientului după expertizare sau prelucrare;
– cantitatea şi descrierea bunurilor care sunt returnate clientului după expertizare sau prelucrare;
– cantitatea şi descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;
– o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu serviciile prestate, precum şi data emiterii acestor documente.

Jurnalele pentru vânzări şi pentru cumpărări, registrele, evidenţele şi alte documente similare ale activităţii economice a fiecărei persoane impozabile se vor întocmi astfel încât să permită stabilirea următoarelor elemente:

a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de această persoană în fiecare perioadă fiscală, evidenţiată distinct pentru:

– livrările intracomunitare de bunuri scutite;
– livrări/prestări scutite de taxă sau pentru care locul livrării/prestării este în afara României;
– livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii taxabile şi cărora li se aplică cote diferite de taxă;
– prestările de servicii efectuate conform art. 133 alin. (2) din CF către beneficiari persoane impozabile stabilite în Comunitate, denumite prestări de servicii intracomunitare, pentru care locul este în afara României.

b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achiziţiilor pentru fiecare perioadă fiscală, evidenţiată distinct pentru:

– achiziţii intracomunitare de bunuri;
– achiziţii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (3) – (6) din CF;
– achiziţii de bunuri, inclusiv provenite din import, şi de servicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de taxă;
– achiziţii de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2) din CF, care sunt prestate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate, denumite achiziţii intracomunitare de servicii.

c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală;

d) taxa totală deductibilă şi taxa dedusă pentru fiecare perioadă fiscală;

e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă fiscală, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic şi al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro rata, evidenţiind distinct:

– taxa dedusă conform art. 147 alin. (3) din CF;
– taxa nededusă conform art. 147 alin. (4) din CF;
– taxa dedusă pe bază de pro rata conform art. 147 alin. (5) din CF.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

Atenţie! Documentele prevăzute mai sus nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale prezentate şi să asigure întocmirea decontului de taxă prevăzut la art. 156^2 din CF.

Baza legală: art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 79 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentModel note explicative bilant 31.12.2011 – documente ce insotesc situatiile financiare ale anului 2011
Articolul următorSinteza saptamanii 30.04.2012 – 04.05.2012 – noutati bilant 2011, modele pentru toate notele, etc.

7 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  Va rog sa ma indrumati daca se poate asupra urmatorului aspect.
  Am cumparat pe firma platitoare de TVA in anul 2009 un teren de 2000mp la pretul de 33 euro + Tva ( 19 % ) . Preturile acum au scazut si il pot vinde cu 9 euro TVA inclus ( 24 % ). Ce impozite si TVA am de plata in aceasta situatie si care sunt urmarile acestei vanzari daca are loc ?
  In speranta ca ma puteti ajuta va multumesc anticipat .
  Cu deosebita stima,
  Ioan Buruiana

 2. @buruiana ioan – o sa platesti TVA-ul existent pe factura, pe care o emiti pentru vanzarea terenului, asta daca nu ai si alte operatiuni. dupa asta, la valoarea fara TVA de pe aceeasi factura – calculezi 16% – asta daca nu ai si alte cheltuieli. te sfatuiesc sa vorbesti cu un contabil, ca sa vada cum a fost inreg. terenul si sa te sfatuiasca cum sa il vinzi (la val. existenta in bal.).

 3. Buna ziua,

  As avea si eu o intrebare. Pentru aprilie 2012 am primit facturi dupa depunerea decontului de tva si decl.394.Pot sa le mai depun o data daca este inainte de 25 mai ?
  Multumesc mult.

 4. Multumesc mult.Cred ca la 300 o sa inregistrez pe mai facturile pe randul de regularizari.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.