Info util cu privire la impunerea la normă de venit (actualizat decembrie 2011)

0
162

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 – text integral – privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, contribuabilii persoane fizice care doresc să desfăşoare activităţi economice independente au obligaţia să se prezinte la Oficiul Registrului Comerţului din fiecare judet, pentru autorizarea acestor activităţi.

Autorizarea se face în una din cele trei forme: persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, respectiv întreprinderi individuale.

Contribuabilii care realizează venituri comerciale din: fapte de comerţ, prestări de servicii, practicarea unei meserii, au posibilitatea să determine venitul net anual pe baza normelor de venit .

Opţiunea de a determina venitul net pe baza normei de venit se exercită prin completarea şi depunerea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat” – instructiuni si model – la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

După completarea formularului 220 şi marcarea/bifarea opţiunii pentru impunerea veniturilor realizate la normă de venit, unitatea fiscală teritorială va emite formularul 260 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate”, cu titlu de impozit, în care sunt stabilite plăţile anticipate pentru fiecare trimestru din anul în care se realizează aceste venituri, plata efectuându-se în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Contribuabilii impuşi la normă de venit care au desfăşurat activitate tot anul anterior nu depun ,,Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

Excepţie! Contribuabilii care au început activitatea la sfârşitul anului anterior şi au depus formularul 220 în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, au obligaţia să depună formularul 200 la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.

Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

Normele de venit se stabilesc de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene pe baza Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit prevăzut în Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2875/2011 – text integral – şi se publică anual în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabileşte pentru fiecare membru asociat.

În situaţia în care venitul net se determină pe bază de norme de venit, contribuabilii nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentPragurile valorice Intrastat pentru anul 2012 au fost stabilite prin Ordinul Presedintelui INS nr. 1183/2011
Articolul următorInventarierea la 31.12.2011 – precizari utile

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.