Masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere

4
487

Va prezentam in continuare principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere, cu ocazia inventarierii anuale, in conformitate cu OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009 – text integral – pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat în MO nr. 704 din 20 octombrie 2009).

Astfel, acestea sunt urmatoarele:

a) înainte de începerea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa;

Ce trebuie sa rezulte din declaratia scrisa a gestionarului raspunzator de gestiunea bunurilor – click aici

b ) sa identifice toate locurile (încaperile) în care exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;

c) sa asigure închiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, în prezenta gestionarului, ori de câte ori se întrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.

Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului în care a început inventarierea, care se sigileaza numai în cazul când inventarierea nu se termina într-o singura zi. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar, luându-se masurile corespunzatoare.

Documentele întocmite de comisia de inventariere ramân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fisete, casete, dulapuri etc.), încuiate si sigilate. Presedintele comisiei de inventariere raspunde de operatiunea de sigilare;

d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionând data la care s-au inventariat bunurile, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, sa dispuna înregistrarea acestora în fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel încât situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea;

e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma încasarilor din ziua curenta, solicitând depunerea numerarului la casieria entitatii (la gestiunile cu vânzare cu amanuntul);

f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cântarire au fost verificate si daca sunt în buna stare de functionare;

g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru începerea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaza gestiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, conform procedurilor proprii privind inventarierea.

Aceste persoane au obligatia sa îl încunostinteze imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie sa se efectueze, indicând locul, ziua si ora fixate pentru începerea operatiunilor de inventariere.

Daca gestionarul nu se prezinta nici de aceasta data la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere în prezenta reprezentantului sau legal sau a altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa îl reprezinte pe gestionar.

4 COMENTARII

  1. Comisiei de inventariere i se pune la dispozitie o lista de inventar cu gestiunea ce urmeaza inventariata de la contabilitate? Sau comisia identifica direct pe teren, fara sa stie cine e gestionar, ce valoare are? De unde stiu eu ca membru al comisiei ce are un gestionar in gestiune, sau daca identific un obiect din gestiunea cui este, ce valoare contabila are, daca e mijloc fix?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.